Oznaka: akaid

Šta je Islam?

Šta je Islam?

Riječ “islam” znači pokoravanje, poslušnost. Dakle, islam je poslušnost i teslimijet Uzvišenom Allahu i bezuslovno prihvatanje Njegovih naredbi i zabrana. ...

Razumu je potreban sunnet

U šta i kako trebamo vjerovati?

Naš Gospodar od nas traži da vjerujemo određene stvari. Kako i u šta trebamo vjerovati obavještava nas u časnom Kur’anu: ...

Naša narav (fitret) i vjera

Naša narav (fitret) i vjera

Vjera znači put koji roba vodi Stvoritelju, a sadržava Božija naređenja i ahlak. Izvršavanje propisa o njima osigurava i garantuje ...

Page 1 of 2 1 2