Oznaka: dobro djelo

Riznica mudrosti

Riznica mudrosti

Iman Riječ „iman“ nosi sljedeća leksička značenja „biti na sigurnom, učiniti sigurnim, pružiti sigurnost“. Kao islamski termin, iman znači „potvrditi ...

Hadis-i šerif

Hadis-i šerif

Ibn Abbas, r.a., prenosi od Pejgambera, a.s., a on prenosi od Uzvišenog Gospodara da je rekao: ‘’Uzvišeni Allah je odredio ...