Oznaka: nagrada

Trud i nagrada

Trud i nagrada

Navedenim ajetima, Uzvišeni Allah sve ljude podstiče na trud i zalaganje. Odvraća nas od lijenosti i provođenja vremena u besposlicama, ...

Kabd (srčana tjeskoba)

Kabd (srčana tjeskoba)

Leksičko značenje riječi „kabd“ je prekrivanje, skučenost, potištenost i zabrinutost. Njen antonim je riječ „bast“ koja označava širenje, duhovno olakšanje ...

Vrijednost odazivanja mujezinu

Vrijednost odazivanja mujezinu

Sejjid Muhammed Alevi el-Haseni | ŠEREFU’L-UMMETI’L-MUHAMMEDIJJE Od počasti Muhammedovog, a.s., ummeta je i ono što je vezano za vrijednost odazivanja ...