Oznaka: nijet

Koji je Vaš nijet u braku?

Koji je Vaš nijet u braku?

Kada je sreća jedino očekivanje od braka, onda svaki problem lahko narušava vezu među supružnicima. S druge strane, supružnici kojima ...

Hadis-i šerif

Hadis-i šerif

Ibn Abbas, r.a., prenosi od Pejgambera, a.s., a on prenosi od Uzvišenog Gospodara da je rekao: ‘’Uzvišeni Allah je odredio ...