Oznaka: nijet

Samo obični rob

Samo obični rob

Veliki tesavvufski učenjak iz 12. stoljeća, pir rifaijskog tarikata, Ahmed er-Rifai, k.s., u svome djelu „El-Burhanu 'l-muejjed: Čvrsti dokazi“, savjetuje ...

Nijeti i djela

Nijeti i djela

Veliki učenjak iz 17. stoljeća, Abdullah b. Alevi el-Haddad, k.s., u svome djelu „Od ropstva ka spasu“, o tome koliko ...

Koji je Vaš nijet u braku?

Koji je Vaš nijet u braku?

Kada je sreća jedino očekivanje od braka, onda svaki problem lahko narušava vezu među supružnicima. S druge strane, supružnici kojima ...

Hadis-i šerif

Hadis-i šerif

Ibn Abbas, r.a., prenosi od Pejgambera, a.s., a on prenosi od Uzvišenog Gospodara da je rekao: ‘’Uzvišeni Allah je odredio ...