Oznaka: pravo

Poštivanje prava Uzvišenog Allaha

Poštivanje prava Uzvišenog Allaha

Od Allahova Poslanika, s.a.v.s., se prenosi sljedeći časni hadis: „Salih (dobri) robovi posjeduju veliku blagodat da su u sigurnosti od ...