Oznaka: sohbet

Na koga ličimo?

Na koga ličimo?

Zbog čega spominjemo vjerovjesnike, a.s., ashabe, r.anhum, i evlije, zbog čega prenosimo predaje o njihovim životima? Ebu 'l Kasim Džunejd ...

Govor stanja: Osam pitanja

Govor stanja: Osam pitanja

 „O Ademov sine! Raduješ se kada postigneš svoj cilj. A svaki cilj te sve više približava edželu. Međutim, dobra djela ...

Šta je posao kjamil muršida?

Šta je posao kjamil muršida?

Stepen muršida i njegovi hizmeti su opisani u Časnom Kur'anu i u hadisima Allahova Poslanika, s.a.v.s. Ponos svjetova, Allahov Poslanik, ...

Potpuni iman

Potpuni iman

U Časnom Kur'anu, Uzvišeni Allah, kaže: „A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom ...

Sohbeti Šejh-Abdurrahmana Tahija, k.s.

Sohbeti Šejh-Abdurrahmana Tahija, k.s.

Sohbeti Šejh-Abdurrahmana Tahija, k.s. Velikan nakšibendijskih prvaka, Šejh-Abdurrahman Tahi, k.s., kazuje: Prenosi se da je Sirri es-Sekati, k.s., halka tarikatske ...

Page 1 of 4 1 2 4