Oznaka: stid

Fitna, čišćenje i kazna

Čistoća i pročišćenost

Izvodi iz djela “Kešfu’l-Mahdžub” Ebu’l-Hasan el-Hudžviri, k.s., (preselio 465/1072) Safâ i safvet (čistoća i pročišćenost) Uzvišeni Allah je u današnjem ...

Dobar ahlak

Dobar ahlak

„Ako dijete ima stida, to je znak da će posjedovati dobar ahlak.“ (Imam Gazali)