Važnost davanja lijepih imena djeci

Jedan od plemenitih ashaba, Rafi’i bin Amr el-Gifari, r.a., pripovijeda: “Dok sam bio dijete, jedne prilike sam kamenom gađao stablo hurme jednog ensarije. Zbog toga su me uhvatili...

Read more
Tvoja priča

Mevlana Dželaluddin Rumi, k.s., u svojoj Mesneviji pripovijeda: “Jednog dana, padišah je uzjahao konja i krenuo u lov. Na putu je vidio jednu robinju. Čim ju je ugledao,...

Read more
Savjet Allahova Poslanika, s.a.v.s.

“Budi bogobojazan koliko god možeš. Spominji Allaha pokraj svakog kamena i drveta. Kada učiniš grijeh, odmah učini tevbu! Za javno učinjene grijehe učini javnu tevbu, a za tajno...

Read more
Page 1 of 4 1 2 4