Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 107, Kolumna

HAK I BATIL (istina i laž)

HAK I BATIL (istina i laž)

Uzvišeni Gospodar u sedamnaestom ajetu sure Ra’d kaže: “On spušta kišu s neba, pa rijeke teku koritima s mjerom, i bujica nosi pjenu koja pliva po površini. I ono što ljudi tope na vatri u želji da dobiju nakit ili oruđe ima također otpatke, slične onima.–Tako Allah navodi primjer za istinu i neistinu; otpaci se odbacuju, dok ono što koristi ljudima ostaje na Zemlji. Tako, eto, Allah objašnjava primjere.” Taj ajet nam obznanuje nepromjenjivu suštinu i mjerilo. Onaj ko je ispravan, onaj ko je u pravu, onaj ko je vezan za Istinu, on nikada nije na gubitku. Dok onaj ko je lažan, ko je skrenuo sa Pravog puta, onaj ko je neprijatelj Istini, on nikada ne može opstati. To je vječni zakon. VODA I PJENA U navedenom ajetu Uzvišeni Gospodar koristi riječ “pjena”. Upotreba te riječi za nas ima veliku simboliku i povod je za duboko razmišljanje. Razmislimo o vodopadima, kako je samo veličanstvena pjena koja nastane nakon što voda svojim tokom pada sa visine. Što je veća visina...

Više...

Objavljeno u Br 107, Vjera i život

Istinoljubivost

Istinoljubivost

Istinoljubivost je jedan od temeljnih principa islama. U islamskim izvorima istinoljubivost se spominje pod pojmom “sidk” i karakteriše osobu kod koje su pravednost i istina prisutni u njenoj suštini, namjeri, ugovorima, trgovini, ukratko, u svim njenim postupcima i poslovima. Vjernik koji posjeduje osobinu istinoljubivosti naziva se “sadik”. Sadici govore samo istinu, ispunjavaju data obećanja i čuvaju emanete. U trgovini i u svim drugim poslovima, nikada ne odstupaju od istine. Ma kakvi bili uvjeti u kojima žive, oni sebe tjeraju da budu ispravni. Čak i kada znaju da će biti na gubitku, oni se nikada ne upuštaju u laž. Čuvanje emaneta Allahov Poslanik, s.a.v.s., je primjer lijepog ahlaka u svakom pogledu, stoga je najljepši primjer istinoljubivosti i poštenja za ummet upravo on, s.a.v.s. Bilo u predislamskom periodu ili nakon dolaska islama, svaki član društva, osjećao je najdublje povjerenje prema najljepšem primjeru istinoljubivosti i poštenja, našem Poslaniku, s.a.v.s. Zbog njegovog poštenja, u Mekki su ga zvali “el- Emin”. Čak i mušrici koji su ga željeli ubiti, uvijek su ga posmatrali kao...

Više...

Objavljeno u Br 107, Riječnik Kur'ana

Opasnost zaborava i vrijednost prisjećanja na Allaha, dž.š.

Opasnost zaborava i vrijednost prisjećanja na Allaha, dž.š.

Čovjek je biće koje zaboravlja. Zaborav mu je svojstven i neodvojivi je dio njegove biti. Na tu njegovu primordijalnu osobinu se upućuje u 286. ajetu sure Bekare: “Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo!” Ponekad zaborav predstavlja Allahovu, dž.š., milost, jer bismo vjerovatno pali u mnoge poteškoće, kada bismo se sjećali svega što zaboravimo. Naprimjer, dok je zaborav preživljenih teškoća i belaja koji su “pretureni preko glave” milost; zaborav na cilj zbog koga smo stvoreni, Ahireta i samoga Gospodara predstavlja razlog zbog kojeg će čovjek biti izložen kazni i patnji. Gaflet ili nemar je naziv za zaborav koji uzrokuje vječitu patnju i propast. Zikr ili spominjanje Uzvišenog Allaha je sredstvo i lijek kojim se otklanja gaflet iz srca. Zikr, i samo zikr! Sve ono što nas odvraća od spominjanja Gospodara i zaborava Njega jeste gaflet, dok je zikr sve ono što nas podsjeća na Njega Uzvišenog. Zikr je prisjećanje i podsjećanje. Zikr odvraća čovjeka od svega onoga što ga odvraća od Allaha, dž.š. Zikr je...

Više...

Objavljeno u Br 107, Govor stanja

Zahvala Allahu, dž.š!

Zahvala Allahu, dž.š!

Zahvala Allahu, dž.š! Plemeniti ashab, Ibn Mes’ud, r.a., je rekao: “Šukr (zahvala) je pola imana. Dobro znaj da se šukr čini srcem, jezikom i drugim tjelesnim organima. Šukr srca je da u njemu nosiš lijepe misli i da ga držiš otvorenim za sva stvorenja. Šukr jezika je u izgovaranju riječi hvale i zahvale Gospodaru Svjetova. Šukr tjelesnih organa je da Allahove, dž.š., blagodati koristiš u pokornosti, da budeš bogobojazan i da se kloniš grijeha. Šukr očiju je u skretanju pogleda od svega što je sramotno za muslimana, a šukr ušiju u neslušanju štetnih i ružnih riječi. Kloniti se onoga što vjera zabranjuje također spada u šukr na blagodatima Uzvišenog Allaha, a jedan od vidova šukra je i izražavanje zahvalnosti jezikom na Allahovoj, dž.š., odredbi.” (Imam Gazali, Mukašefetu ‘l-kulub) Ko je mu’min? Veliki evlija, Sehl b. Abdullah et-Tusteri, k.s., je rekao: “Rob neće upotpuniti svoj iman dok se kod njega ne nađu sljedeće četiri osobine: • obavljanje farzova u skladu sa Sunnetom • jedenje halal hrane uz vere’ (bježanje od...

Više...

Objavljeno u Br 107, Mudrost

Čije priznanje očekujemo?

Čije priznanje očekujemo?

Veliki tesavvufski alim iz 16. stoljeća, Imam Šarani, k.s., u svome djelu „Tenbihu ‘l Mugterin“ ukazuje na opasnost rijaluka (pretvaranje) u znanju i djelima: Jedna od karakteristika sufijskog ahlaka jeste i velika opreznost kojom nastoje spriječiti da se u njihovo znanje i djela uplete rijaluk. Vezano za tu temu, Vehb b. Munebbih, k.s., je rekao: “Uzvišeni Allah će okrenuti naopačke srce onoga ko ahiretskim djelom želi postići dunjaluk i njegovo će ime zabilježiti u knjigu džehennemlija.” Hasan Basri, k.s., prenosi da je Isa, a.s., o tome rekao sljedeće: “Onaj ko postupa shodno znanju koje posjeduje, taj je u pravom smislu postao Allahov, dž.š., dost.” Fuadjl b. Ijad, k.s., je rekao: “Prije su se ljudi uznosili djelima koja su učinili, a danas se uznose onim što nisu učinili.” Također je jednog dana, nakon što je proučio ajet: “Mi ćemo vas provjeravati sve dok ne ukažemo na borce i postojane među vama, a i vijesti o vama provjerovaćemo.” (Muhammed, 31), rekao: “Allahu moj! Ako nas budeš provjeravao, naše će tajne izaći...

Više...

Objavljeno u Br 107, Uvodna riječ

Zamka materijalizma

Zamka materijalizma

Uzvišeni Allah u našoj presvijetloj Knjizi, Časnom Kur’anu kaže: “O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Dana kod roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći! Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šejtan ne pokoleba.” (Lukman, 33) Uzvišeni Stvoritelj, posjednik beskrajne moći, Onaj Koji nas je u ljudskom liku stvorio iz ničega, ukazao nam je na način življenja života dostojnog čovjeka. Podario nam je slobodnu volju i mogućnost izbora, zbog čega smo odgovorni za svoje postupke. Dakle, čovjek je “odgovorno” biće. Vjerovanja i sistemi razmišljanja mimo islama, čovjeka više podstiču na neodgovornost nego na pojedinačnu odgovornost. Sva učenja o lijepome ponašanju navode da lijepo ponašanje nije stvar samo pojedinca već da je to društvena institucija. Prema tim učenjima, čovjek je u osnovi slobodno biće, bez odgovornosti. Međutim kada su u pitanju tuđa prava, onda se počinje govoriti o odgovornosti i ograničavanju. Suprotno tome, islam čini svakog pametnog...

Više...