Na koga se žališ?

Veliki tesavvufski alim iz 12. stoljeća, pir kadirijskog tarikata, Abdulkadir Gejlani, k.s., u svome djelu „Futûhu ’l-gajb“, sljedećim riječima opisuje edeb koji je potreban čovjeku kada ga zadese...

Pročitaj više
Vedžd i džezba

Džezba je uzdizanje ruha i srca ka Allahu, dž.š., Njegovo približavanje roba Sebi. Džezba je Allahov, dž.š., dar čovjeku. Neko je može doživjeti jednom u četrdeset godina, neko...

Pročitaj više
Imaj granicu!

Šta god studirao, ma koliko fakulteta završio, ma koliko bio pametan, uspješan političar i ma kakvu funkciju da obavljaš, ne zaboravi da si rob. A šta rob radi?...

Pročitaj više
Kao putnik…

Putovanje je nostalgija. Udaljenost od domovine, kuće, voljenih... Biti putnik znači ne vezati se za ljepote na putu, biti svjestan skorog napuštanja privremenoga boravišta. Putnik ne voli bespotrebna...

Pročitaj više
Suština îsâra

Ebu 'l-Hasan el-Hudžviri, k.s., (preselio 465/1072)  Izvodi iz djela „Kešfu 'l-Mahdžub“ Ebu Husejn en-Nuri i suština îsâra Oni koji slijede put nurijje jesu oni koji su se vezali...

Pročitaj više
Page 2 of 4 1 2 3 4