Br. 138 Dert i derman

Tema broja: Dert i derman Riječ urednika Od tuge ka sreći Toliko imamo dertova (tuga, bol) da nam život prolazi u žaljenju nad vlastitim stanjem. Svako od nas...

Pročitaj više