Br. 168 Naše namjere i naša djela

Danas se veoma malo pažnje posvećuje nijetu. Muslimani veoma malo analiziraju, preispituju i čiste svoje nijete, a što pokazuje da nisu svjesni važnosti nijeta u svojim životima. Nisu...

Pročitaj više