Br. 173 Kad se srca ujedine…

Uzvišeni Allah u Časnom Kur’anu kaže: „Onaj Koji je stvorio smrt i život da bi vas ispitao (provjerio, iskušao) koji će od vas bolje činiti djela.” (El-Mulk, 2)...

Pročitaj više