Mnogobrojne želje

Seid Silajdžić | SAVJETI I OPOMENE Nije siromaštvo kad se nema imetka, nego je siromaštvo u velikom broju želja. Ovo sam nedavno čuo na radiju – mudrost ili...

Pročitaj više

Doc. dr. Almir Fatić | TEMA BROJA I DUNJALUK I AHIRET Kur’an nedvosmisleno potvrđuje postojanje dva svijeta: ovaj pojavni, vidljivi svijet koji se u Kur’anu naziva ed-dunja, a...

Pročitaj više
Br. 51 – Hiljadu i jedna kap

Odvojio se od džemata    O jednom ashabu po imenu Sa’lebe postoji interesantna priča: Sa’lebe je došao kod Resulullaha, a.s., i rekao: “Allahov Poslaniče! Zamoli Allaha da me...

Pročitaj više
Stanovnici ovog svijeta

Ragib el-Isfahani    Čovjek je na ovom svijetu baš onakav kakvim ga opisuje hazreti Alija u svojim riječima: “Ljudi su putnici. Dunjaluk je prolazna, a ne vječna kuća....

Pročitaj više
Br. 50 – Uvodna riječ

Sejjid Muhammed Sāki Erol Ne ostavljamo ni dunjaluk ni ahiret    Mnogi islamski mislioci dunjaluk uspoređuju s morem, a naš prolazni život s brodom koji plovi tim morem....

Pročitaj više
Page 1 of 2 1 2