Riječi dobra i spasa Dragi prijatelji Semerkanda! U ovom mjesecu, rebiu-l evelu, se navršava hiljadu četiristo četrdeset četiri godine kako je na ovaj svijet došao nosilac najveće milosti...

Pročitaj više
Br. 85 – Tema broja

Sejjid M. Saki Elhüseyni Islam je mir Kada bi htjeli da historiju čovječanstva opišemo jednom rečenicom bilo bi prikladno da kažemo “historija svađa, ratova i mirenja”. Unatoč svim...

Pročitaj više
Br. 85 – Sohbet

Mahrem i mahremijet U fikhskoj terminologiji riječi “haram, mahrem i mahremijet” se koriste za sve ono što je zabranjeno. Međutim, riječi mahrem i mahremijet nose i jedno posebno...

Pročitaj više