Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 86

Br. 86 – Riječ urednika

Br. 86 – Riječ urednika

Dragi prijatelji Semerkanda! Vrijeme u kojem živimo je teško, ahirizemansko. Teškoće koje nas snalaze, pokazuju se prije svega u materijalnom siromaštvu, a reflektuju se na duhovni život. Mogli bi reći da smo duhovno zapušteni, pa čak i zakržljali. Ovakvo stanje je očigledno i nepotrebno ga je dokazivati i pojašnjavati. Stvarni problem se ogleda u činjenici da veliki broj ljudi, među kojima je na žalost i mnogo vjernika, smatra da je lijek u sticanju bogastva, odnosno kapitala. Ovakvo promišljanje daje snagu i poticaj ljudima da ulažu ogromnu energiju u sticanju istog. Ne prezajući ni od čega da se domognu bogastva, ljudi vjeruju da će tako biti sretni i duhovno jaki. Žive u pogrešnom ubjeđenju da su kapital i materijalno bogatstvo spas i lijek za moralnu i duhovnu propast, a nije tako. Lijek nam je, u prelijepom hadisu ostavio naš Pejgamber, s.a.v.s., gdje kaže: ‘’Nije siromaštvo u nedostatku zlata i srebra nego je siromaštvo u velikom broju želja.’’ Smanjiti želje i prohtjeve znači imati lijep i kvalitetan život, čime se daje...

Više...

Objavljeno u Br 86

Br. 86 – Tema broja

Br. 86 – Tema broja

Sejjid Mübarek ELHÜSEYNİ Čist život Naš Gospodar u časnoj knjizi Kur’an-i Kerimu kaže: „Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim.“ (Nur, 30, 31) Pejgamber, s.a.v.s., u jednom hadis-i šerifu kaže: „Zaista je halal jasan i zaista je haram jasan, a između njih su sumnjive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. Ko se bude čuvao sumnjivih stvari sačuvat će svoju vjeru i čast. A ko bude činio sumnjive stvari, past će u haram. Takav je kao pastir koji čuva svoje stado oko zabranjenog posjeda, a svakog momenta se može dogoditi da stado uđe u takav posjed. Zaista, svaki vladar ima svoje zabranjene posjede. Zaista, Allahovi zabranjeni posjedi jesu Njegove zabrane (harami). Doista u tijelu ima jedan organ, kada je on zdrav, cijelo tijelo je zdravo, a kad on oboli, cijelo tijelo oboli. Uistinu je to srce.“...

Više...

Objavljeno u Br 86

Br. 86 – Sohbet

Br. 86 – Sohbet

Mjerilo u mahremijetu Muškarcu i ženi koji nisu vezani brakom, bili rodbina ili ne, nije dozvoljeno da se gledaju ili dodiruju sa strašću. Dakle, muškarac može sjediti, gledati se i rukovati sa ženama koje su mu trajno zabranjene pod uslovom da nema prema njima osjećaj strasti. Žene koje su muškarcu trajno zabranjene su: majka, kćerka, sestra, tetka, kćerka od brata i sestre, majka i sestra po mlijeku, punica, ženine kćerke (koje nisu njegove) i žene njegovih sinova. A osobe koji su ženi mahrem su: muž, otac, djedovi, svekar, djed od muža, sinovi, sinovi od muža (iz drugog braka), braća, sinovi od braće i sestara, žene vjernice, robinje, muškarci kojima nisu potrebne žene, i djeca koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena. (Nur, 31) Žena pred osobama koje su joj mahrem, kao što je otac, sin, brat, pastorak, može otkriti ruke do lakta, noge do koljena, kosu, uši, vrat. Osim njih, žena pred djedom, amidžom, dajdžom, bratom po mlijeku, ocem po mlijeku, može izaći otkrivenih mjesta na kojima...

Više...

Objavljeno u Tekstovi

Bolest nevoljenja

Bolest nevoljenja

Dr. Ahmed Cagil „Yar ile bayram Kako liječiti bolesti srca? I ko je onda dostojan da se voli i da mu se divi? Istina je da se čovjek divi, pa čak i za boga uzima onog kome je Allah, dž.š., dao mrvicu nečega, a zaboravlja na Stvoritelja – izvora svega. Onaj koji je dostojan da se obožava, da Ga se hvali, i da Mu se divi je Uzvišeni Allah. Međutim, zbog raznih srčanih (duhovnih) bolesti čovjek ne uspijeva da voli Njega. Ne uspijeva da voli Onog kod koga su sadržana sva lijepa svojstva, a zaslijepljen je onima kod kojih se nalaze mrvice ljepote, koje opet dolaze iz Njegove riznice. Bolesti srca koje čovjeku onemogućavaju da vidi Allahovo, dž.š., djelovanje i da Ga voli, proizlaze iz grijeha i prevelike ljubavi prema ovom svijetu (dunjaluku). To producira jedno stanje u kojem je čovjek (nefs) duhovno pijan i ne može racionalno da vidi i razumijeva. I sve dok se ne izliječi, nikada neće vidjeti istinu. Sve dok ne vidi istinu, nikada neće...

Više...