Teblig – Poziv Bogu

To što je praotac čovječanstva poslanik, a.s., dokazuje da se čovjek od prvog stvaranja nalazi u dubokoj vezi sa Alemul melekutom i Božanskim istinama (Ilahi hakikat). Ta veza...

Pročitaj više
Br. 89 Teblig – Poziv Bogu

Tema broja: TEBLIG - Poziv Bogu Riječ urednika Dragi prijetelji Semerkanda! „Kako posiješ tako ćeš i požnjeti“ je narodna izreka, donosno parafrazirani hadis našeg Poslanika,.s.a.v.s. Narod, naši preci,...

Pročitaj više