Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik
Izdvojeni tekstovi

Kuda idemo?

Objavljeno u Br 106, Kolumna

Cilj današnjeg čovjeka više nije u tome da živi vjeru uz znanje, edeb, iskrenost i bogobojaznost, a razumijevanje vjere po vlastitom nahođenju neprestano se širi i propagira. Kako bi se zadobila vlast i moć, danas se svakojake greške smatraju dozvoljenim. A broj onih koji uspijevaju ostati daleko od te smutnje, svaki dan je sve manji i manji. Nedavno mi je jedan moj prijatelj, profesor filozofije, tokom razgovra rekao: “Kada je sultan Fatih želio postati derviš, Šejh-Vefa, k.s., ga je odbio.” Dobro, to je tačno. Ali zamislite sada s čim je on povezao taj pronicljivi postupak: “Vefa, k.s., je ustvari pokazao svoj kibur (nadmenost). Time je zapravo Fatihu želio poručiti:...

Sabur

Objavljeno u Br 106, Vjera i život

Neophodno je da čovjek svoj ahlak ukrasi saburom. Kada znamo da nas na kraju puta čeka dobar i lijep ishod, odvažno koračamo tim putem, kakve god poteškoće da nas zadese. A zar ima boljeg puta od onog na čijem kraju je Džennet? Jedna od osobina svojstvenih muslimanu te jedna od blagodati lijepog islamskog ahlaka jeste strpljenje. Strpljenje je jedna od najistaknutijih osobina vjerovjesnikā, a.s., i evlija. Stoga svaki mu’min treba da svoj ahlak ukrasi osobinom strpljenja. Riječ “sabur” nosi značenja: spriječiti, zarobiti, biti snažan i otporan, a kao vjerski pojam podrazumijeva izdržljivost spram nevolja, bježanje od nepokornosti i zuluma, čuvanje lijepog edeba prilikom iščekivanja konačnog ishoda od Uzvišenog Allaha....

Oni pomažu Uzvišenog Allaha

Objavljeno u Br 106, Riječnik Kur'ana

Uzvišenome Allahu niko i ništa nije potrebno. On nema potrebe za bilo čime ili bilo kime. Štaviše, sve ima potrebu za Njim. Gospodar svih svjetova je svemu dovoljan. No, i pored toga u Kur’anu Časnom se spominje sintagma „pomoći Allaha“. Kako razumijevati to; šta time želi poručiti Gospodar svih svjetova? U Kur’anu Časnom, na pet mjesta se spominje sintagma “pomoći Allaha”. U suri Al-i ‘Imran, Uzvišeni Allah spominje Isa, a.s., kada je pozivao svoj narod u iman, vjeru. Kada je osjetio da se njegov narod neće odazvati, pozvao je svoje bliske učenike – havarijjune, riječima: “‘Koji će biti pomagači moji na Allahovom putu?’ – ‘Mi’–rekoše učenici – ‘mi ćemo...

Govor stanja

Objavljeno u Br 106, Govor stanja

Srce sufije Jedan od velikana sa područja Egipta, imam Ša’rani, k.s., kaže: “U srcu murida ne smije biti, ogovaranja, zuluma, pretvaranja, zavisti prema bilo kome, nadmenosti, želje za raspravom, ulizivanja, izvještačenog govora, samodopadnosti, samohvale, pretjerivanja, nefsanskih prohtijeva, želje za isticanjem i borbom, niti murid smije zapadati u stanje da vidi manjkavim nekog od pripadnika tarikata ili onih koji žive poput njih. Ukoliko osoba tvrdi da je murid, a u njenom srcu se nalazi jedna od nabrojanih osobina, njene riječi nisu istinite, niti je moguće da od nje dođe bilo kakva korist na Allahovom, dž.š., putu. Onaj ko posjeduje tako ružna svojstva, njegov sejr-i suluk se prekida i on prestaje...

Čuvanje Časnog Kur’ana

Objavljeno u Br 106, Mudrost

Veliki islamski učenjak i mislilac 19. stoljeća Muhammed Zahir Kevseri, rah., poznat pod nadimkom „Imam el-Kevseri“, u svome djelu „Mekalatu ‘l-Kevseri“ o pažnji i brizi koju ummet Muhammeda, s.a.v.s., pokazuje u pogledu čuvanja Časnog Kur’ana kaže: U historiji čovječanstva, niti jedna zajednica niti jednoj knjizi nije posvećivala toliko pažnje i brige kao što ummet Allahova Poslanika, s.a.v.s., posvećuje Čanom Kur’anu. Ummet Allahova Poslanika, s.a.v.s., od kako se rodilo sunce islama, stoljećima prednjači u odnosu na druge ummete, po pitanju prepisivanja Časnog Kur’ana, učenja napamet i razmišljanja o njegovim ajetima. Ta posvećenost Časnom Kur’anu trajat će do kad Uzvišeni Allah bude htio. On Uzvišeni o zaštiti Časnog Kur’ana kaže: “Mi,...

Čujemo i pokoravamo se

Objavljeno u Br 106, Uvodna riječ

Uzvišeni Allah u Svojoj presvijetloj Knjizi, Časnom Kur’anu, kaže: “Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (Ma’ide, 3) A u drugom ajetu je kazao: “A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati.” (Al-i ‘Imran, 85) Navest ćemo još jedan časni ajet koji glasi: “Allahu je prava vjera jedino – islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali Allah će se...

Učimo djecu da budu zadovoljna onim što imaju

Objavljeno u Br 105, Odgoj djece

Sistem u kojem živimo stalno od nas zahtijeva da trošimo sve više i više, da kupujemo posljednje modele proizvoda, da neograničeno trošimo novac i da se zadužujemo. Šapuće nam da nam neće biti dovoljno ono što imamo i da će nam trebati više. Svaki dan nastaje novi krik mode pa tako nastaju i vještačke potrebe, a broj kreditnih kartica se povećava. Povrh svega, tom trendu ne podliježu samo pare i materijalne stvari, već i vrijeme kao i međuljudski odnosi koji postaju žrtve zakona brze potrošnje. Naravno, naša savjest nam daje signal da nešto nije u redu. Iako želimo navečer spustiti svoju glavu na jastuk uz misao da nismo postupali...

Za koga da udam svoju kćer?

Objavljeno u Br 105, Brak

Brak se najčešće sklapa sa željom da supružnici u njemu budu sretni i spokojni. Nema sumnje u to da je sreća u braku vezana za lijep odnos i da se oslanja na poštovanje i ljubav, a temelj lijepog odnosa je bogobojaznost i lijep ahlak. Ostali uvjeti trebaju biti ispunjeni tek nakon ta dva. Kada je u pitanju muškarac ili žena, postoje određene karakteristike, naravi i karakterne osobine koje su poželjne prilikom odabira supružnika. Najprije glava porodice, treba da poznaje potencijalnog zeta i njegovu porodicu, da se raspita o njegovom ahlaku, naravi, zdravstvenom stanju i poslovima kojima se bavi. Otac ne bi trebao dati svoju kćer onome čiji je ahalak...