Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Iz ponude :

Br. 86 – Sohbet

Objavljeno u Br 86

Mjerilo u mahremijetu Muškarcu i ženi koji nisu vezani brakom, bili rodbina ili ne, nije dozvoljeno da se gledaju ili dodiruju sa strašću. Dakle, muškarac može sjediti, gledati se i rukovati sa ženama koje su mu trajno zabranjene pod uslovom da nema prema njima osjećaj strasti. Žene koje su muškarcu trajno zabranjene su: majka, kćerka, sestra, tetka, kćerka od brata i sestre, majka i sestra po mlijeku, punica, ženine kćerke (koje nisu njegove) i žene njegovih sinova. A osobe koji su ženi mahrem su: muž, otac, djedovi, svekar, djed od muža, sinovi, sinovi od muža (iz drugog braka), braća, sinovi od braće i sestara, žene vjernice, robinje, muškarci kojima...

Bolest nevoljenja

Objavljeno u Tekstovi

Dr. Ahmed Cagil „Yar ile bayram Kako liječiti bolesti srca? I ko je onda dostojan da se voli i da mu se divi? Istina je da se čovjek divi, pa čak i za boga uzima onog kome je Allah, dž.š., dao mrvicu nečega, a zaboravlja na Stvoritelja – izvora svega. Onaj koji je dostojan da se obožava, da Ga se hvali, i da Mu se divi je Uzvišeni Allah. Međutim, zbog raznih srčanih (duhovnih) bolesti čovjek ne uspijeva da voli Njega. Ne uspijeva da voli Onog kod koga su sadržana sva lijepa svojstva, a zaslijepljen je onima kod kojih se nalaze mrvice ljepote, koje opet dolaze iz Njegove riznice....

Br. 85 – Riječ urednika

Objavljeno u Br 85

Riječi dobra i spasa Dragi prijatelji Semerkanda! U ovom mjesecu, rebiu-l evelu, se navršava hiljadu četiristo četrdeset četiri godine kako je na ovaj svijet došao nosilac najveće milosti i upute date čovjeku, milost svim svjetovima, pečat poslanstva – Muhammed, s.a.v.s. Tokom ovog mubarek mjeseca, sav ummet Muhamedijje zdušno se priključuje veličanstvenom horu meleka koji prate Gospodara svjetova u donošenju salavata i selama na habibullaha Muhammeda,s.a.v.s., Mi time želimo zadobiti Poslanikovu, a.s., ljubav, naklonost i šefaat, kako na ovom, tako i na budućem svijetu. Muhamed, a.s., je u svim stvarima, kako vjerskim, tako i dunjalučkim bio uzor plemenitim ashabima,r.a. Poslanik, a.s., nikad nije ustuknuo ili odustao od osnovne zadaće date...

Br. 85 – Tema broja

Objavljeno u Br 85

Sejjid M. Saki Elhüseyni Islam je mir Kada bi htjeli da historiju čovječanstva opišemo jednom rečenicom bilo bi prikladno da kažemo “historija svađa, ratova i mirenja”. Unatoč svim pokušajima i nastojanjima kojima su preplavljene stranice historije, preovladava jedan od ova dva pojma: rat ili mir… Svi ljudi od prvog do posljednjeg su bili ili na strani rata ili na strani mira. Opredjeljenje koje su birali uticalo je ne samo na živote pojedinaca, nego i društva u cjelini. Historija itekako svjedoči tome. I današnja situacija je identična, a i u budućnosti će ostati takva. Naš Gospodar, Vlasnik svih stvorenja i Tvorac savršene harmonije i mira u kosmosu, nas obavještava da...

Br. 85 – Sohbet

Objavljeno u Br 85

Mahrem i mahremijet U fikhskoj terminologiji riječi “haram, mahrem i mahremijet” se koriste za sve ono što je zabranjeno. Međutim, riječi mahrem i mahremijet nose i jedno posebno značenje, pogotovo u oblastima koje tretiraju porodicu i porodično pravo. Termin mahrem se koristi za bližu rodbinu među kojima postoji trajna zabrana sklapanja braka. Ta zabrana sklapanja braka se naziva mahremijet. A “la mahremijete bejnehum” se koristi za muškarce i žene između kojih ne postoji zabrana sklapanja braka. U kontekstu kada se spominje čovjekovo tijelo, riječ mahremijet se odnosi na zabranu gledanja i dodirivanja određenih dijelova tijela. U našoj vjeri riječ haram se koristi za sve što je zabranjeno. Neke stvari...

Kako djeca vide sebe i druge

Objavljeno u Tekstovi

Suada Srabović | ODGOJ DJECE Ne postoje „loša djeca“ Posmatrajući djecu vrlo lahko možemo zaključiti kakvi su im roditelji, koliko vremana provode zajedno i koliko kvalitetno. To je jasno zbog toga što su djetetu prvi uzor u izgradnji ličnosti njegovi roditelji. No dolaskom u školu učiteljica i djeca postaju vrlo važne osobe u životu djeteta. Odgajatelji bi trebali poticati stvaranje pozitivne slike o sebi u svakom djetetu, kako bi ono izraslo u pozitvnu osobu. Važno je kakvi se komentari upućuju djeci, kakvu snagu imaju. Učenici u periodu do adolescencije sliku o sebi stvaraju na osnovu uspjeha ili neuspjeha. Stoga je važno da djeca što ranije dožive uspjeh, jer to...