Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Iz ponude :

Br. 87 – Tema broja

Objavljeno u Br 87

Sejjid Mübarek ELHÜSEYNİ Kakav ibret uzimamo kada  pogledamo  sebe ili  čitav živi i neživi svijet? Bez sumnje da vidimo besprijekornu umjetnost i savršeno funkcionisanje. To je odraz (tedželli) Allahovog, dž.š., lijepog imena ‘Kuddus’. Jasno je da će i svi ovi svjetovi, kao umjetnost Uzvišenog Bića, biti savršeni. Posmatrano sa ovog aspekta, kao logičan slijed se podrazumijeva svetost stvorenja, koja su stvorena kao čista, i daleko od svih vrsta nepravilnosti, neuravnoteženosti, izopačenosti i nepokornosti. Riječ svet (mukaddes) ima  značenje: čist, prečišćen, očišćen. Pored te besprijekorne čistoće u prirodi (fitret) svakog stvorenja, postoje još neke važne činjenice: svako od stvorenja je trag koji podsjeća na Uzvišenog Stvoritelja. Trag koji vodi Gospodaru...

Br. 87 – Sohbet

Objavljeno u Br 87

Hfz.dr. Džemail Ibranović Kur’anski principi u životu muslimana Allah Uzvišeni kaže: „Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kad traže da se milostinja udjeljuje, ili da se dobra djela čine, ili da se uspostavlja sloga među ljudima. A ko to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne, Mi ćemo mu, sigurno, veliku nagradu dati.“ (En-Nisa’,114) Pravilo koje kaže „da je nagodba najbolji način“, spomenuto je u kontekstu govora o krizi i svađi u braku (En- Nisa’, 128). Ovo pravilo ima široko polje primjene, može se primijeniti i u slučaju pomirenja sukobljenih muslimanskih skupina. Jednom prilikom, neko je Božijeg poslanika, s.a.v.s., obavijestio da su se muslimani u Kubau...

TEOBA – AHLAK BOŽIJIH POSLANIKA a.s.

Objavljeno u Tekstovi

Teoba je dio Allahovog, dž.š., zakona, predodređenog još u Ezelu. I to je nešto što je nepromjenjivo. Svaki čovjek je u potrebi da čini teobu, bio on vjernik ili nevjernik. I ta obaveza traje sve do smrti. Ustvari, teoba je miraz koji nam je ostao od našeg oca hz. Adema, a.s. Prvi čovjek i pejgamber, hz. Adem, a.s., je kajući se došao na ovaj svijet i to je činio do kraja života. Teoba je ahlak svih Poslanika, a.s. Nema Poslanika, a.s., koji nije plakao zbog svojih grijeha i zbog grijeha svoga ummeta. Pa ako su tako činili Poslanici, s.a.v.s., šta je onda sa običnim ljudima? Kako je moguće da...

Br. 86 – Riječ urednika

Objavljeno u Br 86

Dragi prijatelji Semerkanda! Vrijeme u kojem živimo je teško, ahirizemansko. Teškoće koje nas snalaze, pokazuju se prije svega u materijalnom siromaštvu, a reflektuju se na duhovni život. Mogli bi reći da smo duhovno zapušteni, pa čak i zakržljali. Ovakvo stanje je očigledno i nepotrebno ga je dokazivati i pojašnjavati. Stvarni problem se ogleda u činjenici da veliki broj ljudi, među kojima je na žalost i mnogo vjernika, smatra da je lijek u sticanju bogastva, odnosno kapitala. Ovakvo promišljanje daje snagu i poticaj ljudima da ulažu ogromnu energiju u sticanju istog. Ne prezajući ni od čega da se domognu bogastva, ljudi vjeruju da će tako biti sretni i duhovno jaki....

Br. 86 – Tema broja

Objavljeno u Br 86

Sejjid Mübarek ELHÜSEYNİ Čist život Naš Gospodar u časnoj knjizi Kur’an-i Kerimu kaže: „Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim.“ (Nur, 30, 31) Pejgamber, s.a.v.s., u jednom hadis-i šerifu kaže: „Zaista je halal jasan i zaista je haram jasan, a između njih su sumnjive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. Ko se bude čuvao sumnjivih stvari sačuvat će svoju vjeru i čast. A ko bude činio sumnjive stvari, past će u haram. Takav je kao...

Br. 86 – Sohbet

Objavljeno u Br 86

Mjerilo u mahremijetu Muškarcu i ženi koji nisu vezani brakom, bili rodbina ili ne, nije dozvoljeno da se gledaju ili dodiruju sa strašću. Dakle, muškarac može sjediti, gledati se i rukovati sa ženama koje su mu trajno zabranjene pod uslovom da nema prema njima osjećaj strasti. Žene koje su muškarcu trajno zabranjene su: majka, kćerka, sestra, tetka, kćerka od brata i sestre, majka i sestra po mlijeku, punica, ženine kćerke (koje nisu njegove) i žene njegovih sinova. A osobe koji su ženi mahrem su: muž, otac, djedovi, svekar, djed od muža, sinovi, sinovi od muža (iz drugog braka), braća, sinovi od braće i sestara, žene vjernice, robinje, muškarci kojima...