Oznaka: alim

Ma’rifetullah

Ma’rifetullah

Uzvišeni Allah kaže: „Ne poznaju Allaha kako treba (...)“ (En'am, 91), a Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Kada biste vi ...

Pet savjeta

Pet savjeta

Govor stanja  „Kada neko nauči nešto dobro, neka tome poduči i druge, kako bi se na taj način dobro proširilo.“ ...

Poštovanje prema znanju i učenima

Poštovanje prema znanju i učenima

Mi danas ne nastojimo ličiti na učene, već im zavidimo. Ne nastojimo se okoristiti njima, već nastojimo onemogućiti njihovo djelovanje. ...

Jedini Cilj

Šejh i alim

Saučešće U pismu kojim Šejh-Muhammed Dijauddin, k.s., izražava saučešće porodici mulle Abdulhakima - halife svoga babe, Šejh-Abdurrahmana Tahija, k.s., nalazi ...

Kada se koprena neznanja podigne

Kada se koprena neznanja podigne

Veliki alim 11. stoljeća, poznat po nadimku Hudždžetu’l-islam (Dokaz islama), Imam Gazali, rah., u prvom dijelu svog djela Ihja ulumi’d-din ...