Oznaka: alim

Šta vrijedi znati?

Šta vrijedi znati?

Veliki alim 11. stoljeća Imam Gazali, rah., u svome djelu „Ejjuhe 'l-veled: O sine“ navodi sljedeće savjete po pitanju povezanosti ...

Ma'rifetullah

Ma'rifetullah

Uzvišeni Allah kaže: „Ne poznaju Allaha kako treba (...)“ (En'am, 91), a Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Kada biste vi ...

Pet savjeta

Pet savjeta

Govor stanja  „Kada neko nauči nešto dobro, neka tome poduči i druge, kako bi se na taj način dobro proširilo.“ ...

Poštovanje prema znanju i učenima

Poštovanje prema znanju i učenima

Mi danas ne nastojimo ličiti na učene, već im zavidimo. Ne nastojimo se okoristiti njima, već nastojimo onemogućiti njihovo djelovanje. ...

Jedini Cilj

Šejh i alim

Saučešće U pismu kojim Šejh-Muhammed Dijauddin, k.s., izražava saučešće porodici mulle Abdulhakima - halife svoga babe, Šejh-Abdurrahmana Tahija, k.s., nalazi ...

Page 1 of 2 1 2