Oznaka: bid‘at

Kome da se obraćamo?

Kome da se obraćamo?

Podnaslov: Jedan od sufijskih alima iz 17. stoljeća, Abdullah b. Alevi el-Haddad, k.s, u svome djelu „Faniden Ebediyete“, o privrženosti ...

Br. 39 – Tema broja

Doc. dr. Almir Fatić Pojam bid‘at u islamu Za ispravno razumijevanje islamskog učenja, prvenstveno njegovih temeljnih izvora, Kur’ana i hadisa, ...