Oznaka: Ehlu-l-kibla

Ehlu-l-kibla – Uvod

Svi muslimani (Ehlu-l-Kibla) naša su braća: "Ovaj vaš ummet je jedan ummet..." (El-Enbija', 92.). Ne postoji apsolutno nikakav spor između ...