Oznaka: grijeh

Gaflet

Gaflet

Jedina dužnost čovjeka u ovodunjalučkom životu jeste da do svoje smrti robuje Uzvišenom Gospodaru. Šta god da radimo, trebamo biti ...

Nepokornost i dobročinstvo!

Nepokornost i dobročinstvo!

Jedan od sufija iz 13. stoljeća, šazelijski šejh, Ibn Ataullah es-Skenderi, k.s., u svome djelu „Tadžu 'l-arus“, o čistoći srca ...

Lijepo mišljenje o ljudima

Lijepo mišljenje o ljudima

„Ako neko pred tvojim očima počini grijeh i potom ode, tvoje je da vjeruješ da će se pokajati za taj ...

Tevba – povratak Allahu, dž.š.

Tevba – povratak Allahu, dž.š.

Kada bi čovjekovi grijesi bili veliki poput svemira, opet je Allahova Milost veća. Ko učini tevbu  pokajanje za svoje grijehe ...

Šta općenito potire grijehe

Šta općenito potire grijehe

Ibnu’d-Dejba’ eš-Šejbani | DJELA KOJA POTIRU GRIJEHE Bilježi se od Ebu Seida el-Hudrija i Ebu Hurejre, r.a., da je Vjerovjesnik, ...

Page 1 of 2 1 2