Oznaka: vjernici

Pozivanje na dobro i odvraćanje od zla

Svijest o jedinstvu

Uzvišeni Gospodar je u našoj presvijetloj knjizi, Časnom Kur'anu, na sljedeći način opisao čvrstu vezu među vjernicima i njihov stav ...

O vjernici …

O vjernici …

“O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na pravome putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu ćete ...

Br. 50 – Uvodna riječ

Br. 60 – Uvodna riječ

Sejjid Mübarek Erol | UVODNA RIJEČ Kao jedno tijelo... Vjernici se jedni prema drugima lijepo odnosne, slažu se; barem bi ...