Oznaka: vjerovanje

Razumu je potreban sunnet

U šta i kako trebamo vjerovati?

Naš Gospodar od nas traži da vjerujemo određene stvari. Kako i u šta trebamo vjerovati obavještava nas u časnom Kur’anu: ...

Akaid

Knjiga koja je pred vama obrađuje osnove naše vjere. Vjera počinje s imanom i potvrđivanjem. Ko ne bude imao ispravno ...

Page 1 of 2 1 2