Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 107, Vjera i život

Istinoljubivost

Istinoljubivost

Istinoljubivost je jedan od temeljnih principa islama. U islamskim izvorima istinoljubivost se spominje pod pojmom “sidk” i karakteriše osobu kod koje su pravednost i istina prisutni u njenoj suštini, namjeri, ugovorima, trgovini, ukratko, u svim njenim postupcima i poslovima. Vjernik koji posjeduje osobinu istinoljubivosti naziva se “sadik”. Sadici govore samo istinu, ispunjavaju data obećanja i čuvaju emanete. U trgovini i u svim drugim poslovima, nikada ne odstupaju od istine. Ma kakvi bili uvjeti u kojima žive, oni sebe tjeraju da budu ispravni. Čak i kada znaju da će biti na gubitku, oni se nikada ne upuštaju u laž. Čuvanje emaneta Allahov Poslanik, s.a.v.s., je primjer lijepog ahlaka u svakom pogledu, stoga je najljepši primjer istinoljubivosti i poštenja za ummet upravo on, s.a.v.s. Bilo u predislamskom periodu ili nakon dolaska islama, svaki član društva, osjećao je najdublje povjerenje prema najljepšem primjeru istinoljubivosti i poštenja, našem Poslaniku, s.a.v.s. Zbog njegovog poštenja, u Mekki su ga zvali “el- Emin”. Čak i mušrici koji su ga željeli ubiti, uvijek su ga posmatrali kao...

Više...

Objavljeno u Br 106, Vjera i život

Sabur

Sabur

Neophodno je da čovjek svoj ahlak ukrasi saburom. Kada znamo da nas na kraju puta čeka dobar i lijep ishod, odvažno koračamo tim putem, kakve god poteškoće da nas zadese. A zar ima boljeg puta od onog na čijem kraju je Džennet? Jedna od osobina svojstvenih muslimanu te jedna od blagodati lijepog islamskog ahlaka jeste strpljenje. Strpljenje je jedna od najistaknutijih osobina vjerovjesnikā, a.s., i evlija. Stoga svaki mu’min treba da svoj ahlak ukrasi osobinom strpljenja. Riječ “sabur” nosi značenja: spriječiti, zarobiti, biti snažan i otporan, a kao vjerski pojam podrazumijeva izdržljivost spram nevolja, bježanje od nepokornosti i zuluma, čuvanje lijepog edeba prilikom iščekivanja konačnog ishoda od Uzvišenog Allaha. Jedan od velikih evlija, Zunun Misri, k.s., sabur opisuje na sljedeći način: “Sabur znači udaljiti se od djelā koja nisu u skladu sa Allahovim, dž.š., naredbama, očuvati smirenost srca u tegobama, ne žaliti se i ne jadati se, te smatrati sebe bogatim čak i u stanju siromaštva.” U Časnom Kur’anu nalaze se mnogi ajeti koji podstiču vjernike na strpljenje. U...

Više...

Objavljeno u Br 105, Vjera i život

Ihlas

Ihlas

Svi zahirski (vanjski) i batinski (unutarnji) propisi naše vjere vode ka popravku cjelokupnog društva kroz popravak ljudskih odnosa, popravak koji započinje u našem srcu i nastavlja se kroz naše postupke. Iz tog razloga, bilo u ličnom ili društvenom smislu, vrlo je bitno da svi zahirski i batinski propisi naše vjere budu ispravno shvaćeni te da vjernici u skladu s njima postupaju. Oni koji se zanimaju samo za jedan dio vjere, a zanemaruju ostale, ne mogu postići potpunost vjerovanja niti se mogu u punom smislu okoristiti blagodatima vjere, bilo da se radi o ličnoj ili koristi cjelokupnog društva. U okviru batinskih vjerskih propisa, tema iskrenosti zauzima posebno mjesto. U Časnom Kur’anu i Sunnetu daje nam se na znanje da je iskrenost dio vjere više nego li sredstvo postizanja fadileta. Allahovi, dž.š., dostovi su rekli da je iskrenost suština tesavvufskog puta i temeljni adab sejri suluka (duhovnog putovanja), te da će putem tesavvufa moći hoditi jedino oni koji posjeduju ihlas (iskrenost). Budući da je tako, kakva je to osobina iskrenost, koja...

Više...

Objavljeno u Br 105, Vjera i život

Časni Kur’an u svako doba

Časni Kur’an u svako doba

Časni Kur’an je Allahov, dž.š., govor, najveća počast ljudima, najprijatniji zvuk, najljepše obraćanje, najljepša poruka i najljepši selam. On je vječna mudžiza i škola edeba. On je remek djelo retorike. Harmonija kur’anskih glasova je veličanstvena. Međutim, on se ne može svrstati niti u književno niti u muzičko djelo, on je životna knjiga i Knjiga upute. On je “sibgatullah”, Allahova, dž.š., boja. On je praiskonsko i vječno pismo, on je Allahovo, dž.š., obraćanje ljudima. Časni Kur’an je “hablullah”, Allahovo, dž.š., uže. Shodno 103. ajetu sure Al-i ‘Imran, Časni Kur’an je čvrsti oslonac koji nas štiti od vatre i spašava od smutnje. “I svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte…” Časni Kur’an je emanet od Uzvišenog Allaha i Njegova Poslanika, s.a.v.s. On je najljepši govor. “Allah objavljuje najljepši govor…”(Zumer, 23) Časni Kur’an je najispravniji vodič, džennetski vodič. On je Velika vijest, ugovor, šefa’adžija, temelj znanja, osnovni dokaz u fikhskim naukama. Časni Kur’an je objava koja se uči po sebi svojstvenim pravilima. Časni Kur’an je zikr, spominjanje i...

Više...

Objavljeno u Vjera i život

Časni Kur’an u svako doba

Časni Kur’an u svako doba

Časni Kur’an je Allahov, dž.š., govor, najveća počast ljudima, najprijatniji zvuk, najljepše obraćanje, najljepša poruka i najljepši selam. On je vječna mudžiza i škola edeba. On je remek djelo retorike. Harmonija kur’anskih glasova je veličanstvena. Međutim, on se ne može svrstati niti u književno niti u muzičko djelo, on je životna knjiga i Knjiga upute. On je “sibgatullah”, Allahova, dž.š., boja. On je praiskonsko i vječno pismo, on je Allahovo, dž.š., obraćanje ljudima. Časni Kur’an je “hablullah”, Allahovo, dž.š., uže. Shodno 103. ajetu sure Al-i ‘Imran, Časni Kur’an je čvrsti oslonac koji nas štiti od vatre i spašava od smutnje. “I svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte…” Časni Kur’an je emanet od Uzvišenog Allaha i Njegova Poslanika, s.a.v.s. On je najljepši govor. “Allah objavljuje najljepši govor…”(Zumer, 23) Časni Kur’an je najispravniji vodič, džennetski vodič. On je Velika vijest, ugovor, šefa’adžija, temelj znanja, osnovni dokaz u fikhskim naukama. Časni Kur’an je objava koja se uči po sebi svojstvenim pravilima. Časni Kur’an je zikr, spominjanje i...

Više...

Objavljeno u Br 104, Vjera i život

Zikr uvijek i na svakome mjestu

Zikr uvijek i na svakome mjestu

Sigurno ste čuli za hikaju o Azizu Mahmudu Hudajiju, k.s.: Jedne prilike Aziz Mahmud Hudaji, k.s., sa svojim muršidom Uftadeom, k.s., i ostalim muridima, krenuo je u obilazak poljana i livada. Prema naredbi muršida, svi derviši sakupiše najljepše bukete cvijeća i jedan po jedan iznesoše pred muršida. Međutim, u ruci Aziza Mahmuda, k.s., bio je samo jedan požutjeli i uvehli cvijet. Sav postiđen, pruži taj cvijet svome šejhu. Uftade, k.s., uze cvijet i upita: “Mahmude, sine moj, zašto si pored tolikog cvijeća donio ovaj uvehli cvijet, slomljene stabljike?” Taj nekada uvaženi i poznati kadija Burse, sada je ponizno i sa edebom, pognute glave, stajao pred šejhom. Uspio je reći samo sljedeće: “Šejhu moj, znam da ste Vi dostojni samo najljepšeg. Međutim, koji god cvijet sam krenuo ubrati, čuo sam ga kako spominje svoga Gospodara “Allah, Allah.” Moje srce nije mi dozvolilo da prekinem njihov zikr. Ja sam onda bio primoran da donesem cvijet koji je svakako prestao sa činjenjem zikra jer je već bio slomljen i uvehnuo.” Uzvišeni Hakk...

Više...