Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Knjige

Džennetske nagrade

Džennetske nagrade

Ova knjiga obuhvata komentar mnogobrojnih ajeta koji govore o džennetskim nagradama, i to iz pera velikog stručnjaka, kako za vanjska tako i za aluzivna tumačenja, imama el-Kušejrija.Ovi išareti (aluzivna značenja) preuzeta su iz Kušerijevog velikog tefsira ‘Letaifu'l-Išarat’. Mnoga kur'anska značenja, kao i hikaije, prevedena su iz tefsira ‘Ruhu'l-Bejan’ od šejha Ismaila Hakkija. Oba ova tefsira imaju veliku popularnost u islamslom svijetu, a ‘Ruhu'l-Bejan’ i u Bosni. Prijevod govori o džennetskim nagradama, ali isto tako i ukazuje na svojstva i vrline džennetlija kojima bi se trebali, u što većem broju, okititi… Naslov: Džennetske nagrade Naziv originala: ”Letãifu’l-Išãrãt” / El-Kušejri i ”Ruhu’l-Bejãn” / Ismail Hakki Autor: Imam El-Kušejri i Šejh Ismail Hakki Prijevod: Nedžad Ćeman Uvez: Mehki Težina: 174 grama Format: 120 x 200 mm Obim: 209 str. ISBN 978-9958-665-07-3 Prodajna cijena:  8.00 KM 4.09 €...

Više...

Objavljeno u Knjige

Ljubav prema Allahovim evlijama

Ljubav prema Allahovim evlijama

Ova knjiga obrađuje jednu vrlo osjetljivu temu, jer oni koji Allahove prijatelje (evlije) ni malo ne vole, mogu zapasti u nevjerstvo, dok oni koji ih vole ne znajući mjeru u svojoj ljubavi, mogu zapasti u mnogoboštvo. Budući da je stanje ovakvo, moramo znati mjeru i granicu po pitanju ljubavi prema Allahovim evlijama… U današnje vrijeme pojedinim muslimanima, izrazi, kao što su: velijj (evlija), muršid, arif, tarikat, terbijet, tezkije, kešf, keramet, jekin, mušaheda, džezba, ašk i drugi, izgledaju toliko strano, da ove, islamom naređene i preporučene istine, bilo iz neznanja ili gafleta (nemara), uopće ne žele upoznati… Za jednog vjernika je, između ostalog, stroga dužnost da nauči kako će voljeti nekoga radi Allahovog zadovoljstva, i koliko će mrziti nekoga radi Allaha Uzvišenog. Knjiga defeniše ove granice u svjetlu Kur'ana i sunneta, kao što i navodi mnogobrojne zanimljive primjere… Naslov: Ljubav prema Allahovim evlijama Naziv originala: VELİLERİ SEVMEDE ÖLÇÜ Autor: Dr. Dilaver Selvi Prijevod: Abdulaziz Rizvić Uvez: Mehki Težina: 126 grama Format: 120 x 200 mm Obim: 148 str. ISBN 978-9958-665-09-7...

Više...

Objavljeno u Knjige

Ko može biti šejh

Ko može biti šejh

Ova knjiga obrađuje i pokušava dati odgovor na pitanja kao što su: Koja svojstva posjeduju istinski učenjaci i potpuni (kjamil) muršidi – nasljednici Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i odgajatelji njegova ummeta? Kako se stiču sposobnost i mjerodavnost za usmjeravanje i upućivanje (iršad)? Kako možemo upoznati muršida? Na koji način Allah i Njegov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, odgajaju evliju? Koje su naše dužnosti u odnosu na njih? Allah Uzvišeni je potpunog čovjeka (insan-i kjamila) učinio Svojim namjesnikom (halifom) na Zemlji. To je veoma visok položaj. Stoga je i istinsko predstavljanje ovog namjesništva jednako važno i ozbiljna stvar. Svi Pejgamberi (‘alejhimus-selam) ovu dužnost su ispunili na najpotpuniji način. Posljednji koji je bio na položaju poslanstva (mekam-i risalet) bio je Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve sellem,. Međutim, njegovo poslanstvo, poziv i ummet će trajati do Sudnjega dana. Istinski učenjaci njegova s.a.v.s. ummeta, njegovi pravi nasljednici, zastupaju Božije namjesništvo (hilafet) na Zemlji, poziv Njemu i upućivanje (iršad) ljudi. Upoznavanjem njihovih svojstava stičemo mogućnost da ih upoznamo lično i da se okoristimo od...

Više...

Objavljeno u Knjige

Ehlu-l-Kibla

Ehlu-l-Kibla

Već duže vremena kod nas u Bosni i Hercegovini su prisutna različita vjerska promišljanja, ideje, pravci koji, na ovaj ili onaj način „potežu“ pitanja koja u našim prilikama nisu bila aktuelna. Ovo djelo istaknutog egipatskog alima, Muhammed Zekkija Ibrahima, rahmetullahi alejhi, nam donosi vrlo jasna rješenja o ovim pitanjima.  Nači na koji je autor prezentirao probleme u kojima se nalaze  muslimani, možemo slobodno reći, cijelog svijeta, neće nas ostaviti ravnodušnim i ostaviće pozitivan efekat, kako u intelektualnim krugovima, tako i među ostalim vjernicima… Naslov: Ehlul kibla Naziv originala: Ehlul kibla Autor: Prijevod: Uvez: Tvrdi Težina: 335 grama Format: mm Obim: str. ISBN Prodajna cijena:  8.00 KM 4.09...

Više...

Objavljeno u Knjige

Adabi zijareta i propisi putovanja

Adabi zijareta i propisi putovanja

Putovanje čovjeka je započelo još sa stvaranjem duša. Nastavilo se sa prelaskom iz svjeta duša u svijet materije. Dolaskom na dunjaluk čovjeku su predočena dva puta: put Allahovog zadovoljstva i Dženneta i put na čijem je početku šejtan a na njegvom kraju Džehennem… Pravo i istinsko putovanje je sa vjerovanjem (imanom), lijepim ponašanjem (edebom) i iskrenim robovanjem koje vodi do vječne sreće. Da bi se moglo živjeti onako kako je živio Resulullah, a.s., potrebno je slijediti Plemenite prvake i alime (Sadati Kiram), jer oni žive ne žive u skladu sunneta samo svojim riječima, nego i svojim stanjima. Oni na taj način šire njegov sunnet. Njihovim slijeđenjem čovjeku bude omogućeno da živi i umre sa imanom, te da sa imanom započne svoje ahiretsko putovanje… Ovo djelo na sažet način obrađuje edebe i propise koji su potrebni putniku koji sa pokajanjem želi učiniti hidžru Allahu i Njegovom Poslaniku, a.s. Otići kod jednog muršidi kamila znači učiniti hidžru Allahu i Njegovom Poslaniku, a.s. Putovanje sa ovakvim nijetom nije jednostavan i beznačajan posao…...

Više...