Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 106, Za pročitati

Čujemo i pokoravamo se

Čujemo i pokoravamo se

Uzvišeni Allah u Svojoj presvijetloj Knjizi, Časnom Kur’anu, kaže: “Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (Ma’ide, 3) A u drugom ajetu je kazao: “A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati.” (Al-i ‘Imran, 85) Navest ćemo još jedan časni ajet koji glasi: “Allahu je prava vjera jedino – islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali Allah će se brzo obračunati.” (Al-i ‘Imran, 19) Uzvišeni Gospodar nas je stvorio kako bismo Mu robovali, poslao nam je Svoga Poslanika, s.a.v.s., kako bi nam obznanio Pravi put i naučio nas je da hodimo putem islama kako bismo postigli vječnu sreću. Čovjek je dužan da zna svrhu svoga postojanja, odakle je došao, kamo ide, te šta se nalazi na kraju kojeg puta....

Više...

Objavljeno u Br 106, Časopis

Br. 106 Vrijeme muslimana

Br. 106 Vrijeme muslimana

Tema broja: VRIJEME MUSLIMANA Riječ urednika Za koga? Vrijeme je u središtu životne priče svakog čovjeka, kako onog koji je svoje srce predao dunjaluku tako i onog ko se usmjerio ka Ahiretu. Naše živote čini jedan nepovratan vremenski period, a ono što učinimo fokusom tog ograničenog perioda određuje nas: određuje nas ili kao one koji žude za ovim svijetom ili kao one koji teže Ahiretu. Svjesni smo da vrijeme ne teče uvijek istim tempom i da se njegovi odrazi ne ocrtavaju uvijek na isti način u našim srcima. Stoga, osvrnimo se na naš nijjet, na našu namjeru. “Za koga su moj život i moja smrt? Zbog čega?” Ukoliko na ta pitanja možemo iskreno odgovoriti: “Moj život i moja smrt su za Allaha, dž.š.”, onda čak i ako u određenom periodu padnemo, uspjet ćemo ustati, jer takva tvrdnja znači da se istinski bojimo i istinski nadamo. Pitali su: “Ponekad slabi naša odlučnost i posustajemo na Pravome putu.” A odgovor je glasio: “Hoditi bez posustajanja i padanja je teško, to mogu...

Više...