Šta je Islam?

Riječ “islam” znači pokoravanje, poslušnost. Dakle, islam je poslušnost i teslimijet Uzvišenom Allahu i bezuslovno prihvatanje Njegovih naredbi i zabrana. Islam je prihvatanje i prakticiranje svega što je...

Pročitaj više