Veliki hanefijski ilmihal

Ovaj Ilmihal obrađuje dio o vjerovanju (akaid) u kojem su izloženi imanski šarti, vjerovanje u Allaha, meleke, knjige, poslanike i Sudnji dan. Zatim tretira pitanja čistoće, abdesta, gusula,...

Pročitaj više
Šta je Islam?

Riječ “islam” znači pokoravanje, poslušnost. Dakle, islam je poslušnost i teslimijet Uzvišenom Allahu i bezuslovno prihvatanje Njegovih naredbi i zabrana. Islam je prihvatanje i prakticiranje svega što je...

Pročitaj više