Čista usta, čiste riječi

Naša sveta Knjiga riječi upoređuje sa drvetom. Obznanjuje nam da su ružne riječi ustvari ružni plodovi, a lijepe riječi lijepi plodovi. A ko to u svojoj bašči želi...

Pročitaj više
Kabd (srčana tjeskoba)

Leksičko značenje riječi „kabd“ je prekrivanje, skučenost, potištenost i zabrinutost. Njen antonim je riječ „bast“ koja označava širenje, duhovno olakšanje i osjećaj rasterećenja. Ebu Nasr es-Serradž, k.s., o...

Pročitaj više
Page 1 of 4 1 2 4