Br. 40 – Uvodna riječ

Doc. dr. Almir Fatić Raditi na najbolji način Na mnogim stranicama Kur’ana čovjeka se podsjeća na Božije sveprisustvo i sveznanje. Uzvišenom Allahu, veli se u Kur’anu, “ništa nije...

Pročitaj više
Br. 50 – Uvodna riječ

Sejjid Muhammed Sāki Erol Odgovornost u radu Uspjeh čovjeka na dunjalučkom ispitu vezan je za vjerovanje i činjenje dobrih djela. Osnovna poruka časnog Kur’ana je upravo ova. Svaka...

Pročitaj više

Poštovani čitaoci! Pred Vama je 40. broj porodicnog magazina SEMERKAND. Zbog toga smo za ovaj mali jubilej pripremili tekstove koji govore o odgovornosti u radu, o tome da...

Pročitaj više