Dragi prijatelji semerkanda! Islam je način života, sistem koji uređuje svaki segment naše egzistencije, na ovom i budućem  svijetu. Kao takav, nije ostavio ni jednu poru života a...

Pročitaj više
Br. 85 – Tema broja

Sejjid Mübarek ELHÜSEYNİ Kakav ibret uzimamo kada  pogledamo  sebe ili  čitav živi i neživi svijet? Bez sumnje da vidimo besprijekornu umjetnost i savršeno funkcionisanje. To je odraz (tedželli)...

Pročitaj više
Br. 87 – Sohbet

Hfz.dr. Džemail Ibranović Kur’anski principi u životu muslimana Allah Uzvišeni kaže: „Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kad traže da se milostinja udjeljuje, ili da...

Pročitaj više