Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 87

Br. 87 – Riječ urednika

Br. 87 – Riječ urednika

Dragi prijatelji semerkanda! Islam je način života, sistem koji uređuje svaki segment naše egzistencije, na ovom i budućem  svijetu. Kao takav, nije ostavio ni jednu poru života a da nam nije dao smjernice i upute kako dalje. Odstupanje od bilo kojeg uputstva vjere je štetno i pogubno, kako za pojedince, tako i za kolektive. Razlozi za to mogu biti mnogobrojni, a mi ćemo spomenuti dva. Prvi i najčešći je neznanje, neupućenost pojedinca i kolektiva. Ovaj razlog, nadam se, bit će opravdanje mnogima da se spase vječne patnje, jer čovjek neće odgovarati za ono što ne zna. Međutim, postavlja se pitanje na koje ćemo veoma teško naći prikladan odgovor, a to  je – zašto nismo učili, čitali, obavijestili se. Drugi razlog je ljubav prema dunjaluku. Većina ljubav prema dunjaluku razumijeva kao želju za novcem, položajem i drugim dunjalučkim blagodatima. Međutim, to je površno razumijevanje ovog problema. Raditi i boriti se da vjernik bude bogat i vodi zajednicu je farz, ali nezasitost u postizanju dunjalučkih blagodati je haram i to je...

Više...

Objavljeno u Br 87

Br. 87 – Tema broja

Br. 87 – Tema broja

Sejjid Mübarek ELHÜSEYNİ Kakav ibret uzimamo kada  pogledamo  sebe ili  čitav živi i neživi svijet? Bez sumnje da vidimo besprijekornu umjetnost i savršeno funkcionisanje. To je odraz (tedželli) Allahovog, dž.š., lijepog imena ‘Kuddus’. Jasno je da će i svi ovi svjetovi, kao umjetnost Uzvišenog Bića, biti savršeni. Posmatrano sa ovog aspekta, kao logičan slijed se podrazumijeva svetost stvorenja, koja su stvorena kao čista, i daleko od svih vrsta nepravilnosti, neuravnoteženosti, izopačenosti i nepokornosti. Riječ svet (mukaddes) ima  značenje: čist, prečišćen, očišćen. Pored te besprijekorne čistoće u prirodi (fitret) svakog stvorenja, postoje još neke važne činjenice: svako od stvorenja je trag koji podsjeća na Uzvišenog Stvoritelja. Trag koji vodi Gospodaru svjetova, za ljude koji posjeduju tefkkur (promišljanje). Brojni išareti Čovjek se u svom bivstvovanju, i u čitavom kosmosu, svakog trena nalazi licem u lice sa hiljadama išareta, koji ga podsjećaju na Njega i koji govore o Njegovoj veličini i moći. Svakako da su sveti (mukaddes) svi ti išareti koje mi nazivamo: enfusî- subjektivni  i afakî-objektivni  ajeti. Dok, naprimjer, jedan zaljubljenik...

Više...

Objavljeno u Br 87

Br. 87 – Sohbet

Br. 87 – Sohbet

Hfz.dr. Džemail Ibranović Kur’anski principi u životu muslimana Allah Uzvišeni kaže: „Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kad traže da se milostinja udjeljuje, ili da se dobra djela čine, ili da se uspostavlja sloga među ljudima. A ko to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne, Mi ćemo mu, sigurno, veliku nagradu dati.“ (En-Nisa’,114) Pravilo koje kaže „da je nagodba najbolji način“, spomenuto je u kontekstu govora o krizi i svađi u braku (En- Nisa’, 128). Ovo pravilo ima široko polje primjene, može se primijeniti i u slučaju pomirenja sukobljenih muslimanskih skupina. Jednom prilikom, neko je Božijeg poslanika, s.a.v.s., obavijestio da su se muslimani u Kubau potukli kamenjem, pa je rekao: „Pođimo tamo da ih izmirimo!“ Historija islama obiluje primjerima kako pojedinaca tako i skupina koje su radile na zbližavanju muslimana praktično primjenjujući Kur'anski princip „…a nagodba je najbolji način…“ (En-Nisa’, 128). Polazeći od već spomenutog pravila: „I ne zaboravite ono dobro koje je među vama bilo“ (El-Bekare, 237), moramo paziti na dobro pojedinaca koje je...

Više...

Objavljeno u Tekstovi

TEOBA – AHLAK BOŽIJIH POSLANIKA a.s.

TEOBA – AHLAK BOŽIJIH POSLANIKA a.s.

Teoba je dio Allahovog, dž.š., zakona, predodređenog još u Ezelu. I to je nešto što je nepromjenjivo. Svaki čovjek je u potrebi da čini teobu, bio on vjernik ili nevjernik. I ta obaveza traje sve do smrti. Ustvari, teoba je miraz koji nam je ostao od našeg oca hz. Adema, a.s. Prvi čovjek i pejgamber, hz. Adem, a.s., je kajući se došao na ovaj svijet i to je činio do kraja života. Teoba je ahlak svih Poslanika, a.s. Nema Poslanika, a.s., koji nije plakao zbog svojih grijeha i zbog grijeha svoga ummeta. Pa ako su tako činili Poslanici, s.a.v.s., šta je onda sa običnim ljudima? Kako je moguće da običan čovjek napusti kajanje i ne čini teobu? Teoba je kajanje roba za sve grijehe koje je počinio, a koji su perda između njega i njegovog Gospodara. Ona  je svjesno i dobrovoljno okretanje svome Stvoritelju. Ona je vraćanje na pravi put, onog ko je skrenuo sa pravog puta. Takođe je popravljanje onog što je bilo u prošlosti i mijenjanje loših...

Više...