Oznaka: hadis

Kome da ispričam svoju bol?

Kome da ispričam svoju bol?

Allahov Poslanik, s.a.v.s., u jednom hadisu koji je prenio Abdullah b. Abbas, r.a., ovako kaže: „Ako vjernik bude imao neku ...

S kim si ti?

S kim si ti?

Posjećujte sijela i okupljanja starijih vjernika, koji su nabrali godina i koji posjeduju iskustvo. Njihovi su umovi stasali; dospjeli su ...

Znanje, iman i kategorije ljudi

Znanje, iman i kategorije ljudi

Prema istaknutom učenjaku Kelabaziju, rah., znanje je spoznaja o suštini i realitetu stvari, a iman je stanje jekina ili čvrste ...

Potreba, ili pohlepa?

Potreba, ili pohlepa?

Uzvišeni je Allah čovjeka stvorio kao Svog namjesnika (halifa) na Zemlji i obvezao ga određenim dužnostima. Zemlja, zajedno sa svim ...

Page 1 of 5 1 2 5