Oznaka: hakikat

Na koga se žališ?

Na koga se žališ?

Veliki tesavvufski alim iz 12. stoljeća, pir kadirijskog tarikata, Abdulkadir Gejlani, k.s., u svome djelu „Futûhu ’l-gajb“, sljedećim riječima opisuje ...

Zadovoljstvo i hakikat

Zadovoljstvo i hakikat

Ebu 'l-Hasan el-Hudžviri, k.s., (preselio 465/1072) Klasici tesavvufa Izvodi iz djela „Kešfu 'l-Mahdžub“  „Rizaluk“ (zadovoljstvo) kao termin spomenut je u ...

Od oponašanja do hakikata

Od oponašanja do hakikata

Mehmet Ildırar (Mehmet Yarbay) Nefs je porazio svakog ko se borio protiv njega, i alima i pobožnjaka, svakog osim istinskog ...