Oznaka: tevba

Rijeka tevbe

Rijeka tevbe

„Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od Njega, ta Allah prašta i samilostan je.“ (Ma'ide, 74) ...

Opet i iznova tevba

Opet i iznova tevba

„Kada tvoj brat učini grijeh, nemoj odmah prekidati vezu sa njim i ne ostavljaj ga. Možda će sutra ostaviti grijeh ...

Tevba – povratak Allahu, dž.š.

Tevba – povratak Allahu, dž.š.

Kada bi čovjekovi grijesi bili veliki poput svemira, opet je Allahova Milost veća. Ko učini tevbu  pokajanje za svoje grijehe ...

Vrste tevbe

Vrste tevbe

U djelima islamskih klasika spomenute su tri vrste tevbe: 1. Individualna tevba, 2. Tevba sa imamom, u džemaatu, u džamijama ...

Page 1 of 2 1 2