Oznaka: tevba

Tevba – povratak Allahu, dž.š.

Tevba – povratak Allahu, dž.š.

Kada bi čovjekovi grijesi bili veliki poput svemira, opet je Allahova Milost veća. Ko učini tevbu  pokajanje za svoje grijehe ...

Vrste tevbe

Vrste tevbe

U djelima islamskih klasika spomenute su tri vrste tevbe: 1. Individualna tevba, 2. Tevba sa imamom, u džemaatu, u džamijama ...

Br. 51 – Hiljadu i jedna kap

Br. 44 – Hiljadu i jedna kap

Prijedlog krađe    Nakon jednog akšamskog ezana Šah-i Nakšibend je upitao murida po imenu Nedžmuddin Daderk: “Da li bi uradio ...

Br. 51 – Hiljadu i jedna kap

Br. 45 – Hiljadu i jedna kap

Hajr dova     Jednog dana Zunnun, k.s., odlučio je sa svojim muridima provozati se brodom po Nilu. Baš u tom ...

Page 1 of 2 1 2