Oznaka: vjernik

S kim smo?

S kim smo?

Koliko je velik i vrijedan čovjekov cilj, tolike će biti teškoće do njega i shodno tome će mu trebati sabura ...

Kada vam dođe neka vijest…

Kada vam dođe neka vijest…

Uzvišeni Gospodar u Časnom Kur'anu kaže: „O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da ...

Savjeti pira

Savjeti pira

Poznati tesavvufski učenjak iz 12. stoljeća, pir rifaijskog tarikata, Ahmed er-Rifai, k.s., u svome djelu „El-Burhanu 'l-muejjed: Čvrsti dokazi“, svojim ...

Šta nam je činiti?

Šta nam je činiti?

Uzvišeni Gospodar u našoj presvijetloj knjizi, Časnom Kur'anu, kaže: „'O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela ...

Iman

Iman

Ebu 'l-Hasan el-Hudžviri, k.s., (preselio 465/1072)  Izvodi iz djela „Kešfu 'l-Mahdžub“ Uzvišeni Allah kaže: „O vjernici, vjerujte (...)“, i na ...

Page 1 of 2 1 2