Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik
Izdvojeni tekstovi

Svaki dah jedan dragulj

Objavljeno u Br 104, Latice ružičnjaka

Jedan od Sadat-i Kirama (Plemenitih prvaka) Šejh-Muhammed Dijauddin, k.s., poznat po nadimku Hazret-i Sani, po pitanju dunjaluka i Ahireta kaže sljedeće: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Dunjaluk i Ahiret su poput dvije supruge, ako je jedna zadovoljna, druga se ljuti.” Dunjaluk je zadovoljan čovjekom ukoliko se on pokori nefsanskim prohtjevima i šejtanskim vesvesama koje se pojavljuju u njegovome srcu. Drugim riječima, dunjaluk je zadovoljan kada se čovjek prepusti udovoljavanju prohtijeva kao što su: jelo, piće, gibet (ogovaranje), zavist, haram pogled, prisvajanje tuđeg imetka, pretvaranje, samodopadljivost, nadmenost, mržnja i sl. Mnogo će se kajati onaj ko svoj nefs prepusti tim ružnim osobinama, koje će ga upropastiti, a ne sprječava ga...

Munafici (licemjeri) jedno govore, drugo misle

Objavljeno u Br 104, Tefsir

“Ima ljudi koji govore ‘Vjerujemo u Allaha i onaj svijet!’ – a oni nisu vjernici. Oni nastoje prevariti Allaha i one koji vjeruju, a oni, i ne znajući samo sebe varaju”. (El-Bekara, 8-9) Časni ajeti sure Bekara, čije smo značenje prethodno naveli, objavljeni su u Medini, a povod je bila skupina munafika. U vezi sa tim pitanjem ulema je jednoglasna. Nesretnici koji sačinjavaše spomenutu skupinu bili su Abdullah b. Ubej, na čelu, zatim Ibn Kušerdi, Džedd ibn Kajs i još neki koji se povedoše za njima. Uzvišeni Allah je Svoga Poslanika, s.a.v.s., obavijestio o njima, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., je upozorio i neke od časnih ashaba, r.anhum. Munafici su...

Fitna, čišćenje i kazna

Objavljeno u Br 104, Hadis

„Allahu moj! Tebi se utječem od fitne vatre, od azaba vatre, od kaburskog azaba, od fitne kabura, od zla bogatstva (posjedovanja onog za čime ne postoji potreba), od zla fitne siromaštva (ovisnosti o drugome) i od Dedždžalovog zla. O Allahu moj! Speri moje grijehe vodama snijega i leda. Kao što čistiš bijelu odjeću od nečisti, tako i moje srce učini čistim od grijeha. Kao što si udaljio istok od zapada, tako udalji i mene od grijeha. Allahu moj! Tebi se utječem od ljenosti, od nemoći u starosti, od grijeha i duga.“ (Buhari, Da’vat, 38, 4 18 2, 44; Muslim; Zikr i Dova, 49) Riječ “fitna”, jedan je od termina...

Koji zikr je najbolji?

Objavljeno u Br 104

Veliki mutesavvif 19. stoljeća, Muhammed b. Abdullah el-Hani, k.s., u svome djelu „Behdžetu’s-senijje: Nakšibendijski adabi”, o vrijednosti skrivenog zikra kaže: Zikr se može činiti i jezikom i srcem. To je na sljedeći način objasnio Imam Nevevi, k.s., u svome djelu el-Ezkar: “Zikr se može činiti jezikom i srcem, a najvrjedniji zikr je onaj koji se čini i jezikom i srcem. Ukoliko se čini samo jezikom ili samo srcem, onda je zikr srcem vrjedniji od zikra jezikom.” Bilo da se radi o srčanom ili zikru koji se čini jezikom, za obje vrste zikra postoje dokazi u Časnom Kur’anu i u Sunnetu. Velikani nakšibendijskog puta odabrali su hafi, dakle, skriveni zikr....

Lično mišljenje i hakikat (istina)  

Objavljeno u Br 104, Vjera i život

Možda ste čuli za šaljivu pripovijetku o Nasrudinhodži: Dvojica komšija su imali određeni nesporazum, pa jedan dođe kod Nasrudin-hodže i iznese mu svoje argumente. Hodža mu na to reče: “U pravu si!” Nakon kratkog vremena i drugi komšija svrati kod Nasrudin-hodže te i on ispriča isti događaj, ali iz vlastite tačke gledišta. Hodža i njemu reče: “U pravu si!” Hodžina žena koja je u susjednoj sobi čula njihove razgovore, nije mogla izdržati pa reče: “Ej Hodža, obojicu si saslušao i obojici si rekao da su u pravu. Zar ne bi trebao jedan biti u krivu ukoliko je drugi u pravu?” Hodža malo razmisli a onda reče: “Tako mi Allaha,...

Iskreno i odano srce  

Objavljeno u Br 104, Riječnik Kur'ana

“Kad je Gospodaru svome došao iskrena i odana srca.“ (Saffat, 84) U Kur’anu se sintagma kalb selim (iskreno i odano srce) spominje u dva ajeta sa prijedlogom “bi”: bi kalbin selim, dok se sintagma bi kalbin munib, spominje samo u jednom ajetu. Kalb-i selim Glagol “selime” u arapskome jeziku ima značenja poput: biti zdrav, biti ispravan, biti spašen. Riječ islam je također izvedena iz istog glagola, a ima značenje predanosti (teslimijjet) Allahu, dž.š. Stoga, kalbi selim označava ispravno srce; srce koje je predano Allahu, dž.š. Posjednik kalb-i selima umire sa iskrenim imanom koji nije pomiješan sa zulmom. Allah, dž.š, kaže: “Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje...

Biti zajedno sa iskrenima

Objavljeno u Br 104, Govor stanja

Nefsanska tamnica Jedan od prvih sufija, Ebu’l Kasim Nasrabâdî, rah., ovako kaže: “Tvoj nefs te zarobio. Ukoliko uspiješ izaći i spasiti se iz nefsanske tamnice, postići ćeš vječnu sreću. Međutim, sve dok si zarobljen, ti si u tamnici patnje. Jedino što te može izbaviti iz te tamnice je istikamet (ustrajnost), jer Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‘Budite na istikametu, jer nagrada za istikamet je nemjerljiva.’” (Ibn Madždže, Taharet, 4) (Bejheki, Kitabu’z-Zuhd) Zapali vatru aška!  Pir nakšibendijskog tarikata, Behauddin Šah-i Nakšibend, k.s., rekao je sljedeće: “Podučiti nekoga zikru jednako je kao dati mu kremen u ruke. A nakon toga, na muridu je da tim kremenom zapali vatru aška.” (Nedždet Tosun,...

Kada se koprena neznanja podigne

Objavljeno u Br 104, Mudrost

Veliki alim 11. stoljeća, poznat po nadimku Hudždžetu’l-islam (Dokaz islama), Imam Gazali, rah., u prvom dijelu svog djela Ihja ulumi’d-din (Oživljavanje vjerskih nauka), o velikom značaju ilma (znanja), napisao je sljedeće: Kada su Abdullaha b. Mubareka, k.s., upitali: “Ko su kjamil (potpuni) ljudi?”, on odgovori: “To su alimi.” Zatim ga upitaše: “Ko su istinski sultani?”, a on reče: “Zahidi (oni koji su svoja srca okrenuli od dunjaluka i predali ih Uzvišenome Gospodaru).” Onda ga upitaše: “Ko su ljudi niskoga stepena?”, a on odgovori: “To su oni koji koristeći vjeru zarađuju dunjalučki imetak.” Kao što vidimo, Abdullah b. Mubarek, k.s., kao potpunog čovjeka nije spomenuo nikog drugog sem alima, jer...