Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik
Izdvojeni tekstovi

Vladar koji se borio za ummet

Objavljeno u Br 112, Za pročitati

Mi, muslimani, prolazimo kroz teška vremena. Primorani smo da se borimo protiv različitih smutnji, unutrašnjih i vanjskih dušmana. Međutim, uzdamo se u Uzvišenoga Gospodara. Onda kada uspijemo doći u stanje da naša vanjština i nutrina odražavaju jedno, tada ćemo biti privrženiji jedni drugima, strpljiviji, odmjereniji i hrabriji, inšallah. Teška su vremena; različite vrste smutnji ne pogađaju samo nas. Bilo ih je i u vrijeme Allahova Poslanika, s.a.v.s. I nakon njega, muslimani su svjedočili mnogim teškim vremenima i stoljećima. Ipak, posljednja dva stoljeća, poput snažne oluje čiju žestinu trenutno osjećamo, odnijela su sve pred sobom. Sada se sa čežnjom prisjećamo vremēnā u kojima su muslimani bili snažni i složni. Nesumnjivo,...

Kuds i Mesdžidu ‘l-Aksa

Objavljeno u Br 111, Za pročitati

Za nas, vjernike, vrijednost kosmosa, ovosvjetskog života, ljudi, vremena i prostora definisana je kroz našu presvijetlu vjeru, islam. Za nas niti jedno drugo mjerilo sem tog, nema nikakvu vrijednost. Prema tom zakonu, čovjek je častan samo ukoliko opstoji u krugu božanskog poretka i ukoliko hodi tim putem. Isto je i sa vremenom i prostorom. Naša sveta vremena određena su Časnim Kur’anom i časnim hadisima. To su vremena koja muslimani već 14 stoljeća drže za sveta i kojima pridaju važnost. Najsvetija i najvrjednija oblast na Zemlji za nas je Kaba-i Muazzama odnosno Mekka-i Mukerrema. Nakon što je Allahov Poslanik, s.a.v.s., učinio hidžru u Medinu-i Munevveru onda je i ta oblast,...

Pozivanje na dobro i odvraćanje od zla

Objavljeno u Br 110, Za pročitati

Uzvišeni Gospodar u našoj presvijetloj Knjizi, Časnom Kur’anu, kaže: “I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići.” (Al-i ‘Imran, 104) Čovjek će sve do Sudnjeg dana nositi obavezu da teži dobru i kloni se zla. Međutim, naša odgovornost nije ograničena samo na to, već smo dužni da i svoju porodicu, braću (sestre) u vjeri, kao i ostale ljude, onoliko koliko smo u stanju, pozivamo na dobro i odvraćamo od zla. Ta dužnost naziva se “el-emru bi’l-ma’ruf ve ‘n-nehju ani’l-munker”. Ponos svjetova, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Kada neko od vas...

Prvi ugovor, šehadet i potvrda

Objavljeno u Br 109, Za pročitati

Uzvišeni Gospodar u našoj presvijetloj knjizi, Časnom Kur’anu, kaže: “I kad je Gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da posvjedoče protiv sebe: ‘Zar Ja nisam Gospodar vaš?’- oni su odgovarali: ‘Jesi, mi svjedočimo’ – i to zato da na Sudnjem danu ne reknete: ‘Mi o ovome ništa nismo znali.’ Ili da ne reknete: ‘Naši preci su prije nas druge Allahu ravnim smatrali, a mi smo pokoljenje poslije njih. Zar ćeš nas kazniti za ono što su lažljivci činili?’ I tako, eto, Mi opširno iznosimo dokaze, da bi oni došli sebi.” (A’raf, 172-174) Mufessiri navedeni ajet tumače na sljedeći način: “Nakon što je...

Istina u svijetu laži

Objavljeno u Br 108, Za pročitati

Ponos svjetova, naš Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Čovjeku je kao laž dovoljno da prenese sve što čuje!” (Muslim, Mukaddime, 5) Navedenim časnim hadisom, Allahov Poslanik, s.a.v.s., nam jasno obznanjuje da prenošenje svake informacije koja dođe do nas, a da je nismo provjerili, jeste laž. Indirektno značenje koje nosi navedeni hadis jeste poruka da ono što čujemo trebamo provjeriti. U svakodnevnom životu smo svjedoci da donešenje odluka na osnovu neprovjerenih informacija, a naročito širenje takvih informacija, može prouzrokovati mnogobrojne probleme. Vrlo bitan princip islamskog ahlaka glasi: Ili govori dobro, ili šuti. Svaki musliman dužan je da se čuva zle riječi koje su došle do njega, te da uz određenu sumnju pristupa...

Zamka materijalizma

Objavljeno u Br 107, Za pročitati

Uzvišeni Allah u našoj presvijetloj Knjizi, Časnom Kur’anu kaže: “O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Dana kod roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći! Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šejtan ne pokoleba.” (Lukman, 33) Uzvišeni Stvoritelj, posjednik beskrajne moći, Onaj Koji nas je u ljudskom liku stvorio iz ničega, ukazao nam je na način življenja života dostojnog čovjeka. Podario nam je slobodnu volju i mogućnost izbora, zbog čega smo odgovorni za svoje postupke. Dakle, čovjek je “odgovorno” biće. Vjerovanja i sistemi razmišljanja mimo islama,...

Čujemo i pokoravamo se

Objavljeno u Br 106, Za pročitati

Uzvišeni Allah u Svojoj presvijetloj Knjizi, Časnom Kur’anu, kaže: “Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (Ma’ide, 3) A u drugom ajetu je kazao: “A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati.” (Al-i ‘Imran, 85) Navest ćemo još jedan časni ajet koji glasi: “Allahu je prava vjera jedino – islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali Allah će se...

Na putu ka velikim pobjedama

Objavljeno u Br 105, Za pročitati

U našoj presvijetloj Knjizi, Časnom Kur’anu, Uzvišeni Gospodar se, Posnosu svjetova, Poslaniku, s.a.v.s., obraća riječima: “Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat Svoju tebi potpunom učinio, da bi te na Pravi put uputio i da bi te Allah pobjedonosnom pomoći pomogao.” Mišljenje većine alima jeste da se prethodno navedena prva tri ajeta sure Feth odnose na osvajanje Mekke. Pored toga, ti časni ajeti su nagovijestili i mnoge druge pobjede, pa zbog toga postoje i predaje da se odnose i na pobjedu na Hajberu. Alimi su također rekli da je u spomenutim ajetima išaret i za neke velike pobjede...