Br. 42 – Uvodna riječ

Doc. dr. Almir Fatić Vjerovanje u gajb Prvi zahtjev vjere kao takve jeste vjerovanje, vjerovanje u sve ono o čemu vjera uči i naučava. Sadržaji vjere opsežu širok...

Pročitaj više
Br. 50 – Uvodna riječ

Sejjid Muhammed Sāki Erol Vjerovanje u gajb iznanje o gajbu Vjera je prirodna čovjekova potreba. On bez sumnje traži neki oslonac i želi da bude zadovoljan i spokojan....

Pročitaj više

Poštovani prijatelji! “Razumni ljudi gledaju sa oba oka”, tj. opažaju materijalno i duhovno. Jedan od kur’anskih principa sadržan je u Allahovim riječima: “Allah želi da vam objasni” (en-Nisa,...

Pročitaj više