Dragi prijatelji Semerkanda “Gospodaru naš uputi nas na pravi put”. Ove riječi izgovaramo ili slušamo četrdeset puta na dan, tokom pet dnevnih namaza. Sam broj nam ukazuje na...

Pročitaj više
Br. 78 – Tema broja

Sejjid Mübarek Elhüseyni | TEMA BROJA Ljepota, red i harmonija Usklađenost, poredak, ravnoteža i harmonija su u cjelovitosti, odnosno nedjeljivosti. Kada se svi dijelovi koji formiraju jednu cjelinu...

Pročitaj više
Br. 76 – Sohbet

Četiri hak mezheba 3 Spašena skupina Sejjid Muhammed Rašid, k.s., je u jednom sohbetu rekao: “Najveći od četiri mudžtehida je Imam Azam Ebu Hanifa, zatim Imam Malik, zatim...

Pročitaj više