Latice ružičnjaka

Savjeti Sejjida Tahe, k.s.

Alauddin el-Haznevi, k.s., sin Šejh-Ahmeda el-Haznevija, k.s., pripovijeda: Ahmed el-Haznevi, k.s., je znao kako se odnositi prema munkirima (poricatelj) i zavidnicima, i uvijek ih je uspijevao smiriti. Unatoč...

Pročitaj više
Jedini Cilj

Saučešće U pismu kojim Šejh-Muhammed Dijauddin, k.s., izražava saučešće porodici mulle Abdulhakima - halife svoga babe, Šejh-Abdurrahmana Tahija, k.s., nalazi se putokaz i svjetiljka za sve vjernike. Obratio...

Pročitaj više
Jedini Cilj

Hadiska nauka Mevlana Halid Bagdadi, k.s., poznat pod nadimkom Zuldženahejn (Vlasnik dva krila), koji ukazuje na njegove kompetencije u oblasti zahirskog i batinskog znanja, u idžazetu koji je...

Pročitaj više
Jedini Cilj

U djelu o nakšibendijskim muršidima pod nazivom “Hadaiku’l-Verdijje”, halifa Mevlane Halida, k.s., Abdulmedžid Hani, k.s., o ličnosti Mevlane Halida Bagdadija, k.s., (o njegovom liku i pojavi) bilježi sljedeće:...

Pročitaj više
Svaki dah jedan dragulj

Jedan od Sadat-i Kirama (Plemenitih prvaka) Šejh-Muhammed Dijauddin, k.s., poznat po nadimku Hazret-i Sani, po pitanju dunjaluka i Ahireta kaže sljedeće: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Dunjaluk i...

Pročitaj više
Page 1 of 2 1 2