Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 106, Latice ružičnjaka

Ličnost Mevlane Halida, k.s.

Ličnost Mevlane Halida, k.s.

U djelu o nakšibendijskim muršidima pod nazivom “Hadaiku’l-Verdijje”, halifa Mevlane Halida, k.s., Abdulmedžid Hani, k.s., o ličnosti Mevlane Halida Bagdadija, k.s., (o njegovom liku i pojavi) bilježi sljedeće: “Naš muršid, Mevlana Halid, k.s., bio je impozantna ličnost. Njegov izgled je budio poštovanje kod ljudi. Bio je visok i svijetle puti, a na licu mu je bilo blago rumenilo. Njegova kosa i oči bili su crne boje, nos mu je bio povijen, a trepavice duge. Imao je prilično duge ruke. Njegovo držanje je bilo dostojanstveno, impozantnije od držanja lava. Vrlo lijepo se oblačio. Nikada nije izlazio pred narod bez saruka i štapa. Bio je velikan, častan, samilostan i velikodušan. Obavljao je posao iršada (ukazivanje na Pravi put) baš onako kako treba. Ljudi su ga uvijek viđali zauzetim jednim od sljedećih poslova: podučavanjem, ibadetom, zikrom, posjećivanjem bolesnika ili posjećivanjem alima, naročito velikana koji dolaze iz loze Allahova Poslanika, s.a.v.s…” Esad Sahib koji je sakupio pisma Mevlane Halida, k.s., prenosi nam njegov opis, onako kako ga je izrekao Allame Šihabuddin Muhammed Alusi:...

Više...

Objavljeno u Br 104, Latice ružičnjaka

Svaki dah jedan dragulj

Svaki dah jedan dragulj

Jedan od Sadat-i Kirama (Plemenitih prvaka) Šejh-Muhammed Dijauddin, k.s., poznat po nadimku Hazret-i Sani, po pitanju dunjaluka i Ahireta kaže sljedeće: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Dunjaluk i Ahiret su poput dvije supruge, ako je jedna zadovoljna, druga se ljuti.” Dunjaluk je zadovoljan čovjekom ukoliko se on pokori nefsanskim prohtjevima i šejtanskim vesvesama koje se pojavljuju u njegovome srcu. Drugim riječima, dunjaluk je zadovoljan kada se čovjek prepusti udovoljavanju prohtijeva kao što su: jelo, piće, gibet (ogovaranje), zavist, haram pogled, prisvajanje tuđeg imetka, pretvaranje, samodopadljivost, nadmenost, mržnja i sl. Mnogo će se kajati onaj ko svoj nefs prepusti tim ružnim osobinama, koje će ga upropastiti, a ne sprječava ga od nepokornosti Allahu, dž.š. Zadovoljstvo Ahireta ogleda se u slijeđenju naredbi i savjeta Allahovog Miljenika, s.a.v.s., odnosno u izvršavanju onoga što je Šerijatom naređeno i izbjegavanju onoga što je zabranjeno. Onaj ko želi sreću na dunjaluku i na Ahiretu, ko strahuje od poniženja na dunjaluku i na Ahiretu, neka postupa u skladu sa propisima presvijetlog Šerijata. O moj brate! Kao...

Više...

Objavljeno u Br 103, Latice ružičnjaka

Savjeti Sejjida Tahe, k.s.

Savjeti Sejjida Tahe, k.s.

Sejjid Taha, k.s., je bio amidžić Sejjid Abdullaha, k.s., uglednog halife Mevlane Halida Bagdadija, k.s. Nakon što je njegov amidža Sejjid Abdullah, k.s., preselio sa ovog svijeta, Sejjid Taha, k.s., preuzeo je hizmet iršada (odgajanja ljudi) u tekiji u blizini rijeke Hakkari. Za vrijeme njegovog iršada halidijski tarikat proširio se na širokom području, od Anadolije do Irana, od Kafkaza do Bagdada. Navest ćemo samo neke od mudrosti Sejjida Tahe el-Hakkarija, k.s., koje su zapisali i prenijeli njegove halife i muridi: Blago li se onome ko ponizi svoj nefs, a teško li se onome čiji nefs njega ponizi! O ti koji neprestano u svome srcu uvećavaš nefsanske želje i prohtjeve! Obnavljaj svoj iman, ali nemoj ga obnavljati samo jezikom! Koliko god da nevolje i tuga izgledaju teški, to su veliki nimeti za tebe. Najvrjedniji dunjalučki kapital, najslađa jela sa dunjalučke sofre, jesu poteškoće i neugodnosti – pa makar bili i gorki. Šta god da dođe od Uzvišenog Hakka, treba pokazati sabur i zahvaliti se. Žaliti se spram poteškoća i neugodnosti,...

Više...

Objavljeno u Br 102, Latice ružičnjaka

Vječni kapital

Vječni kapital

U pismu koje je jedan od Sadat-i Kirama, Šejh-Ahmed el-Haznevi, k.s., napisao svome halifi Mulli Muhammedu Latifu, otkrio je tajnu kako da vjernici svoje svakodnevne poslove ispune zikrom i tako svoje živote pretvore u kapital za vječnost: Brate! Znaj da je vrijeme tvoja prilika. Čovjek treba dobro iskoristiti zdravlje i slobodno vrijeme, znajući da su mu to velike prilike. Ne priliči čovjeku da svoj život, svoju jedinu priliku, potroši u beskorisne i isprazne poslove. Naprotiv, život treba provesti u onome čime je Allah, dž.š., zadovoljan. Stoga, treba se potruditi da pet dnevnih namaza klanja u džema’atu, da ne izostavlja tehedždžud namaz, te da ne propušta traženje oprosta u svitanje. Treba se zadovoljiti kratkim i laganim snom, poput zečijeg, ne treba posustajati u noćnim ibadetima, ne smije dozvoliti da ga prevare kratkotrajni užitci dunjalučkih blagodati, i na pameti stalno treba imati smrt i brigu kakvo će biti njegovo stanje na Ahiretu. Osim toga, sve svoje vrijeme treba provoditi u stalnom zikru. Svaki posao obavljen u skladu sa šerijatskim propisima ubraja...

Više...

Objavljeno u Br 100, Latice ružičnjaka

Muršid na ratnom frontu

Muršid na ratnom frontu

Početkom Prvog svjetskog rata, Rusi su preko Karsa napali Istočnu Anadoliju. Narod se iselio sa tog područja, gradovi i sela su ostali prazni. Ruska vojska koja je opkolila Erzurum, došla je do Muša i Bitlisa. Kako bi se suprostavili napadima nevjerničke vojske na zemlju u kojoj se vihori zastava islama, alimi i muršidi tog područja, krenuli su u akciju. Među cijenjenim i voljenim velikanima tog područja, bio je i osnivač dergaha u Nuršinu, Šejh-Muhammed Dijauddin, k.s., poznat pod nadimkom Hazret-i Šani. Šejh-Muhammed Dijauddin, k.s., utjecao je na ulazak nomadskih zajednica tog područja u rat tako što je zadužio neke od svojih halifa da svaki od njih pozove u borbu svoje pleme i da bude njegov predvodnik u borbi. Šejh-Muhammed Dijauddin, k.s., lično je učestvovao u ratovanju, a pridružili su mu se i njegova braća, njegove halife, muridi i svi oni koji su ga voljeli. U danima kada je Hazret-i Šani završio sve pripreme za borbu i krenuo u rat, Rusi su napali selo zvano Kıliç Keyduk. Zajedno sa gardom...

Više...

Objavljeno u Br 100, Latice ružičnjaka

Jedini Cilj

Jedini Cilj

Latice ružičnjaka Jedini Cilj Jedan od Plemenitih Prvaka, osnivač halke iršada u Nuršinu, Šejh-MuhammedDijauddin, k.s., ovako kaže:„Ej brate! Plemeniti Prvaci, k.s., surekli: ‘Onaj ko želi putovati Hakku, zaprisne prijatelje treba uzeti pokornosti ibadet.’ Jer čovjeka od postizanja visokihduhovnih merteba sputava pridavanjepažnje drugim stvarima.Ukoliko murid vidi Allahovu, dž.š.,manifestaciju i osjeti slast proizašluiz tog viđenja, to može biti uzrokomstagnacije u činjenju dobrih djela kaoi umanjenja želje za daljim duhovnimnapredovanjem. S druge strane, ukolikoAllahova, dž.š., manifestacija i slastvezana za nju, ne budu vidne, to možebiti uzrokom beznađa i indolentnostispram postizanja Allahovog, dž.š., zadovoljstvakoje je muridov cilj.Uz to, Plemeniti Prvaci su rekli: ‘Svakaželja koja se javi u muridovom srcu,pa makar to bila i želja za postizanjemevlijaluka, sprječava ga da se istinskiokoristi tesavvufom.’Zaključak je da prilikom činjenja dobrihdjela, jedini cilj murida treba bitizadovoljstvo Uzvišenog Hakka, a nikakoto ne smije biti neki od kerameta (nadnaravnih sposobnosti) Riječ alima U danima dok je jedan od PlemenitihPrvaka, Šejh-Fethullah Verkanisi, k.s.,boravio u svetim mjestima kako bi obaviodužnost hadždža, neko od njegovihsaputnika mu reče:‘Ovdje se nalazi jedan alim čije...

Više...