Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Ehlu-l-Kibla

Ništa ne može prevagnuti Božije ime

Ništa ne može prevagnuti Božije ime

Od Abdullaha ibn Omera se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na Sudnjem danu, kad svi ljudi budu sakupljeni, izdvojit će se čovjek iz mog ummeta i pred njim će se istresti devedeset i devet sidžila (registara njegovih djela – op. prev.) – svaki dug onoliko dokle oko seže! Zatim će mu se reći: ‘Poričeš li nešto od ovoga? Jesu li ti Moji pisari učinili kakvu nepravdu?’ ‘Ne, Gospodaru’, reći će on. ‘Imaš li kakvu ispriku?’, bit će upitan, pa će kazati: ‘Nemam, Gospodaru’. Na to će mu Uzvišeni Allah reći: ‘Ti kod nas imaš jedno dobro djelo – prema tebi se danas neće činiti nepravda’. Potom će mu se izvaditi komadić papira na kojem će biti napisano: ‘Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik’. ‘Donesite mu ga!’, bit će rečeno i on će kazati: ‘Bože moj, šta je ovaj komadić papira prema svim ovim registrima!?’. ‘Prema tebi se neće činiti nasilje’, bit će mu rečeno. Potom će...

Više...

Objavljeno u Ehlu-l-Kibla

Posjeta kaburu Allahova poslanika je pritvrđeni sunnet

Posjeta kaburu Allahova poslanika je pritvrđeni sunnet

Veliki broj muslimana iz generacije u generaciju posjećuju kabur Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, naročito poslije hadža ili umre, težeći berićetu njegovom čistom dušom i osjećajući duhovno rasterećenje u njegovoj džamiji. Ahmed navodi (prenosioci su pouzdani) od Enesa da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko klanja u mojoj džamiji četrdeset namaza, bit će zaštićen od vatre džehenemske, kaburskog azaba i bit će sačuvan od licemjerstva (nifaka)!” Razumije se da se ovdje podrazumijeva potpuni namaz, obavljen iskreno i skrušeno. O višestrukoj vrijednosti i nagrađivanju namaza u Poslanikovoj džamiji postoji mnogo predaja, od kojih je i ova: “Namaz u mojoj džamiji vredniji je od hiljadu namaza u nekoj drugoj, izuzimajući Mesdžidu-l-Haram u Mekki. Namaz u Mesdžidu-l-Haramu je vredniji od namaza u mojoj džamiji za 100 puta!” (Ahmed) Zatim, biti prisutan u blizini Poslanikovog kabura različitim oblicima zikra, s osjećanjem blizine njegova ruha (duha), uz sve implikacije toga: oslobođenost od tjelesnih stega, žudnja za bliskošću sa njim, pribjegavanje Allahu – sve je to Božiji dar. Međutim, neke grupacije...

Više...

Objavljeno u Ehlu-l-Kibla

Ehlu-l-kibla – Uvod

Ehlu-l-kibla – Uvod

Svi muslimani (Ehlu-l-Kibla) naša su braća: “Ovaj vaš ummet je jedan ummet…” (El-Enbija’, 92.). Ne postoji apsolutno nikakav spor između nas i bilo kojeg drugog mezheba (pravca) La ilahe illallah: hanefija, malikija, šafija, hanbelija, zejdija, imamija, zahirija… Različiti stavovi među tim pravcima u sekundarnim pitanjima prirodna je nužnost. Nemoguće je okupiti ljude oko jednog pravca, jednog stava, u hipotetičkim pitanjima koja su u sferi spekulacija i idžtihada i koja će takva ostati sve do Kijametskog dana. Sve dok je svima izvor Božija Knjiga i sunnet Njegova Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, razilaženje u sekundarnim pitanjima jest razilaženje u poimanju, intenciji, preferiranju određenog stava, vidu traženja istine – i to apsolutno nije sporno. Ashabi su se međusobno razilazili u svojim shvaćanjima još dok je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio među njima i dok je još trajalo spuštanje Objave. Poznat je slučaj onaj u vezi sa ikindija-namazom u plemenu Benu Kurejza, onaj u pogledu postupanja sa zarobljenicima na Bedru i dr. Potom su se razilazili o pitanjima kao što su:...

Više...